VELSEN - In het project ‘Thuis in de Rivierenbuurt’ zijn gesprekken gevoerd tussen bewoners en professionals. Tijdens deze gesprekken kwam onder andere naar boven dat er klachten zijn over het laden en lossen van vrachtauto’s op de Noord en Zuid Arcade. De vrachtauto’s parkeren daarbij gedeeltelijk op het fietspad met geopende laadklep. Dit veroorzaakt een gevaarlijke situatie voor fietsers. De vrachtwagens belemmeren daarnaast het zicht voor verkeer dat uit de Vechtstraat komt.

Het wijkplatform IJmuiden-Zuid heeft deze klacht opgepakt. Zij heeft contact gezocht met de afdeling Handhaving en wijkagent Nick Koomen. Deze onderkennen het probleem.
Aanstaande dinsdagmiddag 24 april gaan handhaving, de wijkagent en het wijkplatform IJmuiden-Noord en -Zuid de winkeliers benaderen om tot een betere en veiligere situatie te komen.

van 13:30 tot 15:30

De wijkmobiel zal van 13:30 tot 15:30 uur aanwezig zijn aan de Lange Nieuwstraat ter hoogte van de Noord en Zuid Arcade. Hier kun je allerlei informatie vinden en vragen stellen aan vertegenwoordigers van het Woningbedrijf Velsen, VelisonWonen, Stichting Welzijn, het sociaal wijkteam, de gemeente en WonenPlus. Ook de wijkagent en handhaving zijn na de gesprekken met de winkeliers aanwezig bij de wijkmobiel.

Maquette KPN-terrein

Er is ook een maquette te vinden van de Vomar en appartementen die op het KPN-terrein gebouwd gaan worden.