VELSEN - Woensdagmiddag 17 februari ondertekende wethouder Marianne Steijn het convenant Samen op Maat (SOM). Tijdens een online bijeenkomst sprak zij met 25 bewindvoerders uit de regio en bekrachtigde zij met haar handtekening de samenwerkingsovereenkomst.


Vanuit de Armoedevisie komt het project Samen op Maat voort. Er is nog altijd sprake van een grote toename van mensen met schuldenproblematiek. Dit leidt tot veel maatschappelijke problemen, zoals armoede, sociale uitsluiting en gezondheidsproblemen. Schulden hebben doet iets met een mens. Het zorgt voor stress, waardoor je minder goed functioneert en het ontneemt ook gelijke kansen voor kinderen. Om de inwoner te helpen is het belangrijk dat de juiste ondersteuning wordt geboden. Hiermee wordt de meest passende, minst verstrekkende ondersteuning bedoeld. Dit is maatwerk. De bedoeling is dat de inwoner wordt begeleid naar lichtere ondersteuning en uiteindelijk zelfredzaam wordt.

Wethouder Marianne Steijn: “Als gemeente hebben wij de wens om inwoners beter te ondersteunen. Om beter aan te sluiten op de hulpvraag van een inwoner met financiële problemen is een goede samenwerking met bewindvoerders belangrijk. Ik ben blij om te kunnen zeggen dat we nu met 25 bewindvoerders afspraken hebben gemaakt over de samenwerking en kwaliteit van de gezamenlijke dienstverlening. We hebben dit nu officieel vastgelegd in een convenant en daar ben ik trots op.”

In verband met de coronamaatregelen vond de bijeenkomst digitaal plaats. Om de ondertekening goed in beeld te brengen, zette wethouder Marianne Steijn haar handtekening op een grote poster. Het convenant en de poster zijn door de bewindvoerders op een eerder moment, afzonderlijk van elkaar, ondertekend.