VELSEN - In de week van 7 september is er landelijk aandacht voor de Week van Lezen en Schrijven.

Alles begint met taal: dingen begrijpen, de eigen wensen kenbaar maken, zaken zelfstandig regelen, contact met anderen. Het is een onderdeel van onze samenleving.

Er zijn twee belangrijke doelgroepen: mensen die Nederlands als tweede taal leren (NT2) en mensen die Nederlands als moedertaal hebben (NT1), maar die moeite hebben met lezen en schrijven in het dagelijks leven. Zij kunnen daardoor ze niet goed functioneren in onze maatschappij. Het is zelfs zo dat 2,5 miljoen volwassenen in Nederland moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden.

Wethouder Marianne Steijn spreekt in onderstaande video samen met Brigitte van den Berg (wethouder gemeente Beverwijk) en Aad Schoorl (wethouder gemeente Heemskerk) over taal, laaggeletterdheid, het Taalhuis IJmond en het taalspreekuur. Het taalspreekuur is bedoeld voor volwassenen die willen weten hoe ze hun vaardigheden op het gebied van taal, rekenen, geldzaken endigitale vaardigheden kunnen verbeteren. Het Taalhuis IJmond is samenwerking van de andere IJmondgemeenten, bibliotheken, welzijnsinstellingen en het volwassenonderwijs.

Wilt u ook meedoen aan het taalspreekuur? U bent van harte welkom in de bibliotheek van Velsen, iedere dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur en ook op donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur.

Kijk voor meer activiteiten van het Taalhuis op de website: www.taalhuisijmond.nl.