VELSEN - Op 7 februari was er in de burgerzaal van het gemeentehuis een thema gesprek tussen inwoners over hoe we omgaan met vuurwerk in onze gemeente. Hierbij waren ook burgemeester Frank Dales, wethouder Bram Diepstraten en enkele raadsleden aanwezig.

Uit een recente peiling via Facebook kwam naar voren dat dit een onderwerp is waar veel mensen een mening over hebben. Uit de ruim 1600 reacties bleek dat er bijna evenveel voor- als tegenstanders zijn van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Er zijn relatief veel mensen die een centrale vuurwerkshow in de gemeente een mooi initiatief vinden, mits dit in hun eigen omgeving gebeurd.

Ondanks dat er veel discussie was op Facebook, bleek er weinig belangstelling voor dit slotgesprek. En dat was jammer, want het gesprek was boeiend en maakte goed duidelijk waarom het thema zo ingewikkeld is. Voor- en tegenstanders van het afsteken van particulier vuurwerk spraken met elkaar over de dilemma’s . Ook burgemeester Frank Dales nam actief deel aan het gesprek.

Met dit gesprek is de discussie voorlopig afgerond. Het college van B&W zal op mede op basis van deze discussie binnenkort met een voorstel komen over hoe we in Velsen omgaan met vuurwerk rond de jaarwisseling.