VELSEN - Zodra het nieuwe college van burgemeester en wethouder van de gemeente Velsen is geïnstalleerd zal Arjen Verkaik zijn wethouderschap neerleggen.

In de nieuwe bestuursperiode 2018 – 2022 zal Arjen Verkaik geen deel meer uitmaken van het college van burgemeester en wethouders van Velsen.

In het voorjaar van 2006 werd Arjen Verkaik wethouder van Velsen. Inmiddels heeft Verkaik er drie volle bestuursperioden op zitten: “twaalf mooie maar ook overvolle jaren vormden deel van mijn loopbaan en van mijn agenda”.

Verkaik kijkt met genoegen en dankbaarheid terug op de afgelopen drie bestuursperioden: “ik heb een aantal mooie resultaten mogen bereiken, zoals de omvorming van de Meergroep naar IJmond Werkt. Ik heb bedrijfsleven en onderwijs in beweging gebracht voor een gericht arbeidsmarktbeleid en bijgedragen aan een gezonde haveneconomie.”

Volgens wethouder Verkaik is het politiek-bestuurlijke werk nooit af, maar acht hij de tijd rijp voor verandering en vernieuwing. Om deze reden heeft hij besloten te stoppen met zijn werk als wethouder. Morgen (vrijdag 20 april) zal hij ter gelegenheid van de afronding van de laatste fase van het project Grote Hout terugkijken op zijn tijd als wethouder van onder meer economische zaken, sociale zaken en werkgelegenheid, verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening en financiën.