IJMOND - De burgemeesters van de gemeenten Heemskerk, Beverwijk, Uitgeest en Velsen, politie basisteam IJmond en het Openbaar Ministerie verstevigen de samenwerking in het tegengaan van jeugdoverlast en -criminaliteit. Samen met diverse partners als Halt, Centrum voor jeugd en gezin en welzijnsorganisaties hebben zij twee jeugdconvenanten ondertekend.

Samenwerking

De convenanten ‘integrale groepsaanpak jeugd’ en ‘persoonsgebonden aanpak jeugd’ verstevigen de IJmondiale samenwerking in de aanpak van overlast en criminaliteit. De samenwerking is van belang, want jongeren houden zich niet aan gemeentegrenzen. Zij gaan in veel gevallen naar school in een andere gemeente dan waar ze wonen en hebben vrienden in de regio. Hierdoor kunnen we jongeren beter helpen, meer perspectief bieden en de samenleving veiliger maken.

Interventies

De samenwerking tussen de verschillende partijen maakt het mogelijk dat de partners in de veiligheidsketen onderling hun interventies op elkaar kunnen afstemmen. Daar waar voorheen hulp, zorg, strafrechtelijke- of bestuursrechtelijke interventies op zichzelf werden toegepast, worden deze nu afgestemd op elkaar als hier noodzaak voor is.

Privacy

De ondertekening van de convenanten betekent niet dat er direct informatie over jongeren wordt uitgewisseld tussen de partners. Dit gebeurt alleen als er een groepsaanpak of een persoonsgebonden aanpak start. Wanneer dit het geval is worden de betrokken jongeren en hun ouders/verzorgers hierover geïnformeerd. In de convenanten zijn de verantwoordelijkheden van alle organisaties benoemd, de wijze van samenwerking en in welke situaties informatie met elkaar gedeeld mag worden.

Ondertekening

Tijdens een feestelijk moment zijn de twee convenanten op 9 maart 2023 ondertekend door de partners. Met deze ondertekening wordt het startschot gegeven voor een nog nauwere samenwerking en daar mee het nog verder terugbrengen van problematisch (groeps)gedrag onder jongeren.