VELSEN - Dankzij initiatiefnemer Mariëlle van Warmerdam worden er 2 april 35 groene daken aangelegd in de Floraronde in Velserbroek. Met hulp van De Dakvergroeners gaan alle bewoners zaterdag zelf aan de slag om het groen op de daken te leggen.

Eind 2021 informeerde Mariëlle van Warmerdam bij gemeente Velsen naar subsidiemogelijkheden voor een groen dak. Er bleek een regeling bij het Hoogheemraadschap van Rijnland te bestaan, maar om in aanmerking te komen, zouden wel meer mensen zich moeten aansluiten... Samen met gemeente Velsen bedacht Mariëlle daarom een plan om de hele wijk te enthousiasmeren.

Collectieve actie

Mariëlle stelde een brief op en die ze bij 160 buren in de brievenbus stopte. Ondertussen was er ook contact met het gespecialiseerde bedrijf De Dakvergroeners. die boden staffelkorting aan als meerdere buren tegelijk een bestelling plaatsten. "De prijs viel mee, dus eigenlijk was de subsidie niet eens meer zo belangrijk", vertelt Mariëlle met een lach. "Maar het werd ook wel een sport om zoveel mogelijk mensen mee te krijgen."

35 buurtbewoners

En dat lukte! 35 buurtbewoners hebben zich aangesloten. Het bedrag dat de deelnemers betalen is dankzij de collectieve korting €280,- of €320,-, afhankelijk van het gewenste systeem. Als de subsidieaanvraag wordt goedgekeurd, komt daar nog eens €60,- korting per dak bij. De subsidie is inmiddels aangevraagd, na 8 weken wordt duidelijk of ze deze ook daadwerkelijk ontvangen.

2 april is de gezamenlijke aanlegdag. "Dan kunnen we elkaar ook helpen, als er iemand niet zo graag het dak opgaat of geen ladder heeft."

Groen dak

Een groen dak is een dak dat bedekt is met begroeiing zoals mossen, bloemen, bomen en grassen. Het heeft verschillende voordelen, zo beschermt het een dak tegen slijtage, zorgt het voor extra isolatie en kan regenwater beter weglopen. Maar misschien nog wel belangrijker: de beplanting heeft een luchtzuiverende werking en bevordert de biodiversiteit.

Kijkdag

Een deel van die bewoners schreef zich in na een kijkdag van De Dakvergroeners, die speciaal voor deze collectieve actie een voorbeelddak kwamen tonen. "In een verder regenachtige periode begon juist op dat moment de zon te stralen, dus daar hadden we geluk mee", vertelt Mariëlle. Er was volop ruimte om vragen te stellen. Veel bewoners wilden bijvoorbeeld weten of hun dak wel geschikt was. De Dakvergroeners hebben steekproefsgewijs schuurdaken in de buurt bekeken, en geconstateerd dat de kwaliteit voldoende is. Elk deelnemend dak wordt voor de zekerheid van tevoren nog gecontroleerd. Enkele mensen vroegen zich daarnaast af of zo'n daktuin veel onderhoud vergt. Ook daarop kwam een geruststellend antwoord: twee keer per jaar controleren op onkruid en bijmesten is voldoende. Dat is ongeveer een kwartiertje werk per jaar.

Nog meer groene daken

Gemeente Velsen juicht het aanleggen van groene daken van harte toe. Inwoners die eenzelfde soort actie willen opzetten, kunnen zich melden via duurzaam@velsen.nl. Ook andere duurzame initiatieven zijn welkom. Inmiddels zijn inwoners in Santpoort een tweede project gestart om daken te vergroenen.