VELSEN - De gemeente Velsen diende op 14 september 2020 een aanvraag in bij het Ministerie van Justitie & Veiligheid voor deelname aan de landelijke Pilot Korte Wapenstok. Uit de vele verzoeken tot deelname heeft het ministerie tien gemeenten geselecteerd. Men is blij dat ook Velsen tot deze selecte groep behoort. De pilot bestrijkt een periode van een jaar.


'Eerder gaven wij aan voorstander te zijn van extra verdedigingsmiddelen voor onze boa’s. De boa’s van het team Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (THOR) hebben steeds vaker te maken met geweldsincidenten en bedreigingen bij de uitvoering van hun werk. De mishandeling van boa’s op het ‘Kleine Strand’ op Hemelvaartsdag 2020 is in dit kader illustratief. Het incident heeft veel aandacht gekregen van de landelijke politiek. De burgemeester heeft hierover gesproken met politici en andere relevante stakeholders. Ook tijdens het bezoek van Minister Grapperhaus aan onze gemeente is dit aan de orde gesteld. De sterke lobby richting minister en ministerie heeft z’n vruchten afgeworpen', zo laat de gemeente Velsen weten.

Hiermee is uitvoering gegeven aan de motie ‘handen af van onze boa’s’ (2020-15) van de gemeenteraad.

Velsense deelname aan de landelijke Pilot Korte Wapenstok vergroot de veiligheid van de THOR-handhavers. Zij zijn reeds getraind in het gebruik van de wapenstok en ze zijn daarvoor ook gecertificeerd. Van dit verdedigingsmiddel zal een de-escalerend effect uitgaan. Samen met het gebruik van bodycams en steekvesten is dit voor dit team een belangrijke maatregel om hun werk voor de inwoners van Velsen goed en veilig te kunnen doen.