VELSEN - Goed zorgen voor onze jeugd, dat is wat dit college wil. Dit doel hebben ook zogenaamde ‘gecertificeerde instellingen’ op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Ze zijn een belangrijke schakel in goede jeugdhulp. Daarom zijn we blij dat we met deze instellingen verder kunnen samenwerken, ook in de komende jaren. Ons doel is steeds samen te kijken hoe we gezinnen en jongeren die dat nodig hebben kunnen helpen.

Als ouders niet in staat blijken hun kind een gezonde en veilige opvoeding te bieden en vrijwillige hulp afwijzen, kan een kinderrechter een jeugdbeschermingsmaatregel opleggen. Jeugdreclassering voert begeleiding en controle uit als een jongere van 12 jaar of ouder een strafbaar feit pleegt. Deze taken worden uitgevoerd door Gecertificeerde Instellingen (GI’en).

In de afgelopen maanden kwamen we er met elkaar nog niet uit. Instellingen konden zich inschrijven op de ‘inkoop jeugdbescherming en jeugdreclassering’ maar wilden dit nog niet doen omdat ze het niet eens waren met de voorwaarden. Wethouder Sebastian Dinjens heeft samen met andere wethouders met de instellingen gepraat, over welke voorwaarden nodig zijn voor een zo best mogelijke zorg. Tegelijkertijd willen we dit met elkaar doen zonder dat de kosten te hoog oplopen. We zijn er nu met twee instellingen uit (De Jeugd- & Gezinsbeschermers en het Leger des Heils), zij hebben zich ingeschreven.

Met twee instellingen voeren we nog gesprekken. Dat doen we samen met drie andere regio’s (Alkmaar en omgeving, Kop van Noord-Holland en Zuid-Kennemerland).

Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Gemeente Velsen sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht. De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Mocht u dit bericht bij vergissing ontvangen hebben dan wordt u verzocht de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. Indien u niet de geadresseerde bent noch een geautoriseerde medewerker die kennis mag nemen van berichten voor de geadresseerde, mag u het bericht niet openbaar maken of op enige wijze verspreiden of vermenigvuldigen.