VELSEN - Op zaterdag 7 oktober 2017 van 16.00 t/m 19.30 uur vindt op Landgoed Duin en Kruidberg de zevende Velsense Veteranendag plaats.

Om het programma voor de deelnemers zo interessant en leuk mogelijk te maken hebben enkele Veteranen meegeholpen om deze dag voor te bereiden.

Het college van B&W wil naast het uitspreken van waardering voor de inzet van de veteranen tevens de mogelijkheid bieden om ervaringen en belevenissen uit te wisselen en te delen.

Naast de veteranen uit de tweede Wereldoorlog, Indië, Nieuw-Guinea en Korea, zijn er ook veel jongere veteranen die zijn ingezet bij internationale vredesmissies in bijvoorbeeld Libanon, Cambodja, de Balkan, Irak, Afghanistan en Mali.

Van de 306 genodigden hebben 83 de uitnodiging aanvaard.

Ook zullen enkele veteranen het Draaginsigne Nobelprijs VN-militairen uitgereikt krijgen van burgemeester Dales.

Deze wordt toegekend aan hen die tussen 1956 en 1988 tenminste dertig dagen aangesloten zijn ingezet in het buitenland door het Nederlandse Ministerie van Defensie voor vredesafdwingende of vredeshandhavende operaties van de Verenigde naties.