VELSEN - Op zaterdag 12 oktober 2019 vindt vanaf 16:00 uur in het Thalia Theater in IJmuiden de negende Velsense Veteranendag plaats. Om het programma voor de deelnemers zo interessant en leuk mogelijk te maken hebben enkele Veteranen meegeholpen om deze dag voor te bereiden.


Het college van B&W wil naast het uitspreken van waardering voor de inzet van de veteranen tevens de mogelijkheid bieden om ervaringen en belevenissen uit te wisselen en te delen.


Naast de veteranen uit de tweede Wereldoorlog, Indië, Nieuw-Guinea en Korea, zijn er ook veel jongere veteranen die zijn ingezet bij internationale vredesmissies in bijvoorbeeld Libanon, Cambodja, de Balkan, Irak, Afghanistan en Mali. Er zijn 59 veteranen die de uitnodiging hebben aanvaard.