VELSERBROEK - Sinds 14 januari 2022 is aannemer De Bie Buitenwerk bezig met het planten van 91 bomen op de Velserbroekse Dreef. Deze vergroening wordt gefinancierd door Tennet, als compensatie van verwijderd groen op het Tata Steel Terrein. Tennet heeft toegezegd 0.5 hectare groen te vergoeden in gemeente Velsen.


De gemeente heeft ervoor gekozen om dit groen op de Pontweg en op de fly-over van Velserbroek te plaatsen.

In januari is de Pontweg aangepakt en vorige week 7 februari is de aannemer begonnen met voorbereidende werkzaamheden bij de Velserbroekse dreef.

Gevolgen voor het verkeer

De werkzaamheden zullen ongeveer 3 weken in beslag nemen. Tijdens de werkzaamheden houdt de aannemer, De Bie Buitenwerk, zoveel mogelijk rekening met het verkeer. Indien nodig worden verkeersbegeleiders ingezet.

Herplant voor Velserbroekse Dreef

In Velserbroek wordt het nieuwe groen op beide kanten van de taludhellingen van de fly-over geplaatst. Er komen bomen die in de directe omgeving ook aanwezig zijn:

  • Zilverlinde
  • Amerikaanse Linde
  • Witte Els
  • Ruwe Berk