IJMUIDEN - De gemeente heeft donderdag 28 februari jl. een melding ontvangen over de aanwezigheid van asbest in de afgegraven en direct afgevoerde grond van de bouwlocatie gelegen aan het Duinroospad in IJmuiden. Dit heeft aanleiding gegeven om direct ook de nog achtergebleven grond te controleren op mogelijke aanwezigheid van asbest. De resultaten van dit onderzoek hebben wij inmiddels ontvangen. Hieruit blijkt dat er verder geen asbest is aangetroffen op de locatie en er geen verdere maatregelen nodig zijn.

Uitslag onderzoek
Bij het onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van asbest in de nog achtergebleven grond is geen asbest aangetroffen. De uitkomst van het onderzoek sluit aan bij de resultaten van de bodemonderzoeken die in 2012 en 2015 zijn uitgevoerd. Dit betekent dat er geen (gezondheids) risico’s zijn voor de omgeving en de aannemer de bouwwerkzaamheden kan hervatten.

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over asbest, dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst IJmond via telefoonnummer 0251-263863 of met de Gemeente Velsen via telefoonnummer 0255-567220.