VELSEN - Ondanks de intensieve overleggen die gemeente Velsen afgelopen maanden voerde met GVB en gemeente Amsterdam is het helaas niet gelukt een tijdelijke oplossing te vinden om de tweede pont in Velsen na vandaag in de vaart te houden. Dit betekent dat er vanaf maandag 17 juli voorlopig geen tweede pont meer vaart in Velsen.

Wethouder Jeroen Verwoort betreurt het dat inwoners van de IJmond na vandaag langer moeten wachten op de pont: “Velsen heeft zich afgelopen maanden maximaal ingespannen om in overleg met GVB en gemeente Amsterdam een oplossing te vinden. Helaas heeft dat nog geen resultaat opgeleverd. Wel is de afgelopen periode duidelijk geworden dat alle partijen een structurele tweede pont in Velsen noodzakelijk vinden. De intentie is om op zeer korte termijn verdergaande afspraken te maken over de financiering voor de aanschaf van deze tweede pont voor Velsen. Het duurt naar verwachting nog zo’n anderhalf jaar tot die tweede pont kan varen in Velsen. Voor de bereikbaarheid in de IJmond en het Noordzeekanaalgebied is het noodzakelijk dat er ook tot die tijd een tweede pont vaart. Daarom blijf ik zoeken naar mogelijkheden voor de korte termijn. Provincie Noord-Holland GVB en gemeente Amsterdam hebben aangegeven mee te willen blijven denken over een oplossing voor zowel de korte als de lange termijn. We gaan zo snel mogelijk weer in gesprek hierover met elkaar. Gemeente Velsen blijft zich samen met de IJmondgemeenten en provincie Noord-Holland inzetten voor een zo snel mogelijke terugkeer van de tweede pont in Velsen, voor nu en in de toekomst.”