VELSEN - Burgemeester Frank Dales reikt op maandag 26 april 12 Koninklijke onderscheidingen en 4 jeugdlintjes uit.KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN


Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Dekker
Mevrouw Dekker zet zich vanaf 2004 intensief in als vrijwilliger bij Stichting Zwerfkatten Havengebied IJmuiden. Zij heeft deze mooie stichting opgericht. In die tijd werd het visafval aan land gebracht waar de katten op af kwamen. Momenteel verzorgt haar vrijwilligersorganisatie meer dan 150 katten. De missie is het verzorgen en opvangen van zieke en gewonde zwerfkatten en kansloze katten in een noodopvang. Ook houdt haar organisatie zich bezig met het verzorgen en socialisatie van moederloze kittens. De stichting ontvangt geen subsidies en is geheel afhankelijk van giften en sponsoring. Hierdoor draait alles op vrijwilligers. Mevrouw Dekker is de oprichtster van deze organisatie, de coördinator en hoofd verzorging. Zij staat 24 uur per dag en 7 dagen in de week klaar om te helpen. Mevrouw Dekker wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau bij Koninklijk Besluit door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Knoef
Mevrouw Knoef zet zich al vanaf 1980 intensief in als vrijwilligster voor de Stichting OIG-IHD. Zij is begonnen als vervoerscoördinator en behulpzame gastvrouw. Inmiddels voert zij de intakegesprekken voor de aanvragen voor vervoer. Ook is mevrouw Knoef betrokken bij de Smikkelclub, de vakantieweek en de dagtocht. Zelfs vóór 1980 was zij al actief als vrijwilligster. Vanaf 1965 heeft zij zich 10 jaar ingezet als vrijwilliger bij Club en Buurthuis De Eenhoorn in Alkmaar. Hier was zij jarenlang het aanspreekpunt voor alle activiteiten. Tevens geeft zij zwemles aan jongeren bij de Stichting De Baan in Haarlem. Dit zijn veelal jongere met een beperking. Mevrouw Knoef wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau bij Koninklijk Besluit door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Koninklijke onderscheiding voor de heer Dik Meneer
Dik zette zich maar liefst 27 jaar in als vrijwilliger voor de Watersportvereniging IJmond. Hier was hij medewerker bouw en groenploeg. Dit was niet de enige vereniging waar hij zich heeft ingezet. Bij de Korfbalvereniging DKV IJmuiden heeft hij zich ook verdienstelijk gemaakt sinds 1983. Meneer Dik was hier bondscheidsrechter en teambegeleider tot 2002. Tot op heden is hij nog zeer actief bij de Stichting OIG-IHD. Dit al vanaf 1987, wat betekent dat hij dit al 34 jaar doet. Hij begon hier als vrijwillig-chauffeur voor het nodige vervoer, organiseerde de jaarlijkse vakantieweek en begeleide de jaarlijkse dagtocht. Dit heeft zich inmiddels uitgebreid naar het verzorgen van de clubavonden, organisatie voor de jaarlijkse Sinterklaasviering en de Smikkelclub. Daarnaast is hij ook nog vrijwilliger bij de Nederlandse Sportbond voor het Gevangeniswezen. Hier zet hij zich in voor het organiseren van het Landelijke Sport Evenement voor Justitiemedewerkers. Meneer Dik is sinds 2013 betrokken bij de Vereniging Forteiland IJmuiden, hier is hij gids en onderhoudsmedewerker. En alsof dat nog niet genoeg is, is hij ook suppoost bij het Zee- en Havenmuseum. Meneer Dik wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau bij Koninklijk Besluit door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Koninklijke onderscheiding voor de heer Bresser
Meneer Bresser zet zich al vanaf 1959 intensief in als vrijwilliger voor de Engelmunduskerk OudVelsen. Hij heeft diverse functies binnen de muren van de Engelmunduskerk vervuld. Na het verlaten van de zondagsschool is hij begonnen met het assisteren op deze zondagsschool. Later ging hij over naar het bestuur van de jeugdkapel voor deze kerkgemeente. Ook in het kerkelijk bestuur heeft hij zijn sporen nagelaten, vier jaar als Ouderling en bij elkaar opgeteld 22 jaar als Diaken. Hij assisteerde zijn vrouw bij het kosterschap, maar toen zijn vrouw overleed, nam hij het kosterschap geheel voor zijn rekening. En alsof dat nog niet alles was, nam hij in de loop der jaren nog vele andere taken op zich. Hij is sleutelbewaarder/toezichthouder geweest, lid van de jaarmarktcommissie en lid van de INRICO. Tot op heden is hij voorzitter van de MUFUCO, Penningmeester van het Engelmunduskoor en lid van het klusteam. Meneer Bresser wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau bij Koninklijk Besluit door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Overdijk-Gravemaker
Mevrouw Overdijk-Gravemaker zet zich al vanaf 1971 in als vrijwilligster voor de Commissie aangepaste gezinsdiensten IJmond. Zij verzorgde het vervoer om naar de kerkdienst te komen, hield de groepsgesprekken voor kinderen in de Duinpan van Stichting Woonvoorziening Philadelphia, verzorgde de administratie en bezocht mensen persoonlijk aan huis. Tevens is zij vanaf 1985 actief bij Zorgbalans. Zij begeleid de kerkdienst in Velserduin voor mensen met een beperking. Daarnaast is zij ook nog vrijwilligster bij Nieuwe Kerk Hervormde Gemeente IJmuiden West. Hier is zij Diaken/kosteres. Ook houdt zij zich bezig met andere taken, zoals het mogelijk maken van diensten, verhuur de Rank, verenigingswerk en schoonhouden van de gebouwen. Naast dit alles is zij nog vrijwilligster felicitatiedienst bij Stichting Welzijn. Hier bezoekt zij mensen die 80 jaar worden of ouder met een attentie. Mevrouw Overdijk-Gravemaker wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau bij Koninklijk Besluit door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Koninklijke onderscheiding voor de heer Looij
Voetbalvereniging RKVV Velsen kan al sinds 1985 op Meneer Looij rekenen als vrijwilliger. Hij is coach en scheidsrechter voor zowel de jeugd als de senioren. Staat tweemaal per maand hele zondagen met zijn vrouw achter de bar. En hij voert onderhoudswerkzaamheden uit aan het complex op en rond het voetbalterrein. Daarnaast is hij ook vrijwilliger bij de IJsclub voor Haarlem en omstreken. Sinds 2001 is hij hoofdorganisator van het jaarlijkse schaatsweek naar Baselga (Italië), komend jaar voor de 20ste keer. Tevens is hij speaker tijdens de wekelijkse marathon en andere schaatswedstrijden, voorzitter van de Jubileumcommissie t.b.v. 150-jarig bestaan van IJCH, schaatstrainer/coach, tijdwaarnemer en helpt hij bij het organiseren van diverse clubactiviteiten. Maar naast dit alles is meneer Looij sinds 2004 actief bij R.K. Parochie van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. Hij is hier veilingmeester tijdens de jaarlijkse traditionele Pinkenveilig. En daarbij actief met het verzamelen van de te veilen artikelen en de boekenmarkt. Meneer Looij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau bij Koninklijk Besluit door het Ministerie van Medische Zorg.

Koninklijke onderscheiding voor de heer Vermeulen
Meneer Vermeulen is vanaf 2006 vrijwilliger geweest bij de Culturele Stichting Velser Gemeenschap. Hij bekleedde de functie voorzitter en was een zeer actief bestuurder. Belangrijke onderdelen hiervan waren het uitreiken van oorkondes en legpenningen en het toespreken bij jubilarissen van de aangesloten verenigingen. Hij hield toespraken, waarbij hij deze zelf schreef. En naast de reguliere vergaderingen had hij ook overleg met de sociale partners. In 2014 is hij gestopt als voorzitter bij de Culturele Stichting Velser Gemeenschap, maar hij bleef niet stilzitten. Hij werd voorzitter van het 4 en 5 mei Comité, een onderdeel van de Culturele Stichting Velser Gemeenschap. Door zijn nieuwe rol bleef hij lid van het Algemeen Bestuur van de Velser Gemeenschap. Daarnaast is hij ook vrijwilliger geweest bij Stichting TheaterManifestatie. Hier was hij een zeer actief bestuurslid. Hij is naast een bestuurder ook een doener. Het bezoeken van ondernemers of een publiekscatering verzorgen deed hij graag. Meneer Vermeulen wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau bij Koninklijk Besluit door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Moleman-Plug
Mevrouw Moleman-Plug zet zich al vanaf 1988 intensief in als vrijwilliger voor de Stichting OIG-IHD. Zij is begonnen als chauffeuse, inmiddels is zij van alle markten thuis. Zo organiseert en begeleid zij al 28 jaar de vakantieweek en de jaarlijkse dagtocht. Draagt zij zorg voor het gebouwbeheer van locatie “De Abeel” door zich te richten op de schoonmaak, het gereed maken van ruimtes voor activiteiten, de catering en de inkoop. Daarnaast sorteert en verkoopt zij kleding bij de winkel van OIG-IHD en is zij hiervoor gastvrouw en aanspreekpunt. De Zonnebloem kan ook op mevrouw Moleman-Plug rekenen. Zij werkt daar namelijk als chauffeuse voor liggend vervoer. Niet te vergeten dat zij ook actief is bij het Operakoor Belcanto. Hier staat zij wekelijks klaar om de koorleden te ontvangen en zorgt zij dat de zaal en de catering gereed is. Ditzelfde doet zij ook voor het Zondagmiddag Podium Musical Vereniging. Mevrouw Moleman-Plug wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau bij Koninklijk Besluit door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Pols-de Jong
Mevrouw Pols-de Jong is vanaf 1980 actief bij Stichting OIG-IHD. Zij is begonnen als chauffeuse op de rolstoelbusjes en zij deed de telefonie en de administratie hiervan. Jarenlang was zij aanwezig tijdens de voorbereidingen en uitvoering van de jaarlijkse vakantieweek. Over de “Soos” en “Smikkelclub” had zij de leiding. Om dan niet te vergeten dat zij ook hielp bij het zwemmen voor de gehandicapte gasten. Zij zorgde voor het vervoer naar het zwembad en hielp bij het verkleden. Tevens gaf zij instructies en begeleidde zij kinderen om ze op hun gemak te stellen, zodat zij rustig aan het water konden wennen. Daarnaast is zij ook vrijwilliger voor het ZoMiPo. Hier maakt zij de indeling van de bussen en haalt en brengt zij op zondagmiddagen ouderen. Ook in haar nabije kring was mevrouw Pols-de Jong behulpzaam. Zij heeft veel betekend voor haar ouders. Haar ouders hoefden zich geen zorgen te maken over de boodschappen en het huishoudelijke werk. Haar moeder kon naar sociale bijeenkomsten, groepsgesprekken, kunstkring, de kerk en familie en bekenden door inspanningen van mevrouw Pols-de Jong. Waar nodig, bracht en haalde zij haar niet alleen, maar vergezelde zij haar moeder ook bij bezoeken aan artsen en bleef mevrouw Pols-de Jong zich ontfermen over het huishouden. Ook heeft zij zich bekommerd over haar tiener-kleinzoon. Maar zij staat voor nog meer mensen in haar omgeving klaar. Zelfs haar buurvrouw kon bij mevrouw terecht voor hulp. Voor haar was de reguliere zorg niet genoeg. Mevrouw Pols-de Jong sprong bij door de was te doen, kleding te kopen, boodschappen te halen en nog veel meer. Mevrouw Pols-de Jong wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau bij Koninklijk Besluit door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Koninklijke onderscheiding voor de heer Horsman
Meneer Horsman heeft zich vanaf 2003 intensief ingezet als vrijwilliger voor de PKN Ichthuskerk te IJmuiden. Naast zijn functie als Diaken, verricht hij ook nog andere werkzaamheden en taken. Zoals de algehele coördinator/beheerder van de Ichthusburcht. Eens per 6 weken kosterdienst, autorijdienst, voorzitter van de ZWO commissie, lid van de tuincommissie en draait hij mee in het koffierooster. Daarnaast is hij ook vrijwilliger geweest bij de Roeivereniging Tata Steel. Hier is hij bestuurslid geweest, maar ook verzorgde hij de ledenadministratie, pakte hij diverse taken op als wedstrijdsecretariaat en organiseerde hij eigen wedstrijden. In 2017 is hij begonnen als vrijwilliger bij het Rode Kruis. Hier is hij regelmatig teamleider tijdens de inzet en is hij bevoegd om de inzetvoertuigen te rijden. Hij is allround inzetbaar als EHBO-er. Meneer Horsman wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau bij Koninklijk Besluit door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Moniharapon-Jaspers
Mevrouw Moniharapon-Jaspers was lange tijd vrijwilliger voor de Vereniging De Zonnebloem. Bij de afdeling IJmuiden-Oost is zij 27 jaar actief geweest als bestuurslid van de afdeling IJmuiden-Oost. Tijdens deze periode is zij 13 keer mee geweest als ziekenverzorgster bij de regiovakantie IJmond. Tevens bezocht zij mensen thuis, hielp zij bij de dag-boottocht, wanteltocht, maar ook bij activiteiten rond Ziekendag en Zon in de schoorsteen. Mevrouw Moniharapon-Jaspers is ook vrijwilliger geweest bij SoW Gemeente IJmuiden-Oost, nu de Protestantse Gemeente te Velsen-Zuid/IJmuiden-Oost. Hier heeft zij zich ingezet als bezoekvrijwilliger aan ouderen namens de kerk. Is zij vrijwilliger geweest in het Zeewegziekenhuis, het ophalen en terugbrengen van patiënten die de zondagse kerkdienst in het ziekenhuis wilden bijwonen. Tevens is zij 10 jaar actief geweest bij de lokale kerkelijke seniorenomroep Avondlicht. Een onderdeel van de activiteiten van Avondlicht was een live-bijeenkomst op de donderdagavond van een uur in verpleeghuis Velserduin. Er werd een meditatie gehouden, muziek gedraaid en er werden jarigen gefeliciteerd. Zij heeft, samen met haar inmiddels overleden man, de bewoners van de diverse afdelingen in Velserduin gehaald zodat zij de bijeenkomst konden bijwonen. Vanaf 2017 stimuleert zij het onderlinge contact van de bewoners in het Wooncomplex de Grote Beer. Bijvoorbeeld door het organiseren van de Burendag en Huisbijeenkomsten rond feestdagen, bijvoorbeeld Sinterklaas en Kerst. Maar ook een wandeltocht voor rollatorgebruikers, voorkomend uit het advies van fysiotherapeuten om meer te oefenen. Alsof dit nog niet alles is, helpt zij de bewoners met de boodschappen en een gezonde en verantwoorde maaltijd. Mevrouw Moniharapon-Jaspers wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau bij Koninklijk Besluit door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Koninklijke onderscheiding voor de heer Out
Meneer Out zet zich al vanaf 1990 in als vrijwilliger voor de Dorpskerk Santpoort en Kruispunt Velserbroek. Hij vervult functies als kerkenraadslid, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, kerkbladredacteur, website-beheer, lid van de Groene Kerk-werkgroep en lid van de beleidscommissie. Daarnaast staat hij altijd klaar als er dingen moeten gebeuren in de kerk op intermenselijk of technisch gebied. Daarnaast bezoekt hij nieuwe ingekomen gemeenteleden om hen welkom te heten. Maar ook bezoekt hij de oudere en zieke gemeenteleden. Hij probeert kinderen en jongeren bij de kerk te betrekken en te stimuleren. Dit door hen aandacht te geven en waar mogelijk een rol. Daarbij vervult hij soms kostertaken, financieel beheer, archivering en is hij actief in de besprekingen over toekomstig beleid en bestuur. In de tijden van nood was hij ook aanwezig door zorg te dragen voor de opname en vormgeving van de online vieringen op een uiterst zorgvuldige, creatieve en professionele wijze. Ook faciliteert en controleert hij of er volgens het coronaprotocol wordt gehandeld. Meneer Out wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau bij Koninklijk Besluit door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

JEUGDLINTJES

Jeugdlintje voor Lilly Jacques
Vanaf 2018 is Lilly Jacques Beestenbende lid. Zij zet zich in voor de buurt om er fijn met elkaar te kunnen leven. Wat zij doet is gezond en goed voor de dieren, de mensen en de natuur. Ook heeft zij geholpen met de inzameling Red de Haai. Hiermee haalde zij 54 euro op. Na het vervelende nieuws dat bij haar juf borstkanker was geconstateerd, heeft zij een inzamelingsactie opgezet voor Pink Ribbon. Hiervoor maakte Lilly enveloppen en kaarten. Deze heeft zij verkocht voor € 0,50 per envelop en kaart. Hiermee heeft zij in korte tijd wel € 130 opgehaald. Lilly Jacques haar inzet voor de Velsense gemeenschap wordt beloont met een jeugdlintje.

Jeugdlintje voor Rens Bant
Vanaf 2018 zet Rens Bant zich meerdere uren per week in bij Stichting Speeltuin Santpoort. Hier begon hij ooit als stagiair, maar hij bleef om iets voor de maatschappij te kunnen betekenen. Hij regelt de kassa bij de entree van de speeltuin en de winkelverkoop. Hij helpt bij het in stand houden van de speeltoestellen, doet kleine klussen als schoonmaken en de verzorging van de speeltuin zelf. Hij is nauwkeurig, vriendelijk, beleefd en kan goed met kinderen omgaan. Rens is altijd bereid om te helpen, wat de activiteiten ook zijn. Van het toilet verzorgen tot Paashaas spelen tijdens paaszaterdag, hij is van de partij. Rens Bant zijn inzet voor de Velsense gemeenschap wordt beloont met een jeugdlintje.

Jeugdlintje voor Huib Broek
Huib Broek zet zich al sinds 2017 in bij de Rugbyclub The Smugglers. Hij heeft zich snel ontwikkeld tot talentvolle speler en daarmee zijn plek op de Regio Academy (talent ontwikkeling) veiliggesteld. Om aan zijn groei te kunnen voldoen, volgt hij de Rugbyschool aan de Rugbyclub Haarlem. Huib vond het belangrijk om zich te blijven inzetten voor zijn club en als Smuggler betrokken te blijven. Naast zijn eigen trainingen zet hij zichzelf in als Jeugd hulptrainer. Hij mist geen enkele training en hij is een drijvende kracht achter sponsoractiviteiten. Binnen The Smugglers wordt Huib als voorbeeld gezien hoe een lid zich toegewijd opstelt om doelen te behalen. Huib Broek zijn inzet voor de Velsense gemeenschap wordt beloont met een jeugdlintje.

Jeugdlintje voor Thom Rozemeijer
Thom Rozemeijer is net 18 jaar en sinds enkele jaren vrijwilliger als strandwacht in opleiding bij de IJmuider Reddingsbrigade. Zijn hulp wordt zeer gewaardeerd en is hard nodig. Dat bleek maar weer op 5 augustus 2020 toen er door de invloed van wind en getij een gevaarlijke stroming in zee op het IJmuider strand ontstond. Mensen konden door de stroming niet terugkeren naar het strand. Met de waterscooter zijn er die dag 9 mensen gered. Thom heeft wadend en zwemmend 6 kinderen uit deze muistroom gered en was onvermoeibaar. Hierdoor heeft hij op uitzonderlijke wijze zijn taak uitgevoerd. Thom Rozemeijer zijn inzet voor de Velsense gemeenschap wordt beloond met een jeugdlintje.