VELSEN-NOORD - Woensdag 20 juli 2022 gaat de Bie in opdracht van Tebodin voor de Gemeente Velsen enkele proefsleuven graven op de kruising Banjaertstraat-Wijkerstraatweg-Heirweg in Velsen-Noord. Het graven van de proefsleuven kan tijdelijk enige verkeershinder veroorzaken voor doorgaand verkeer.


De kruising zal niet in zijn volledigheid worden afgesloten, tijdens het graven van de proefsleuven geldt een tijdelijke voorrangsregel, deze is kenbaar door de aanwezige afzetting met verkeersborden. Het kruispunt blijft daardoor voor verkeer deels toegankelijk.

Het graven van de proefsleuven is ter voorbereiding op de uitvoerende werkzaamheden (herinrichting) van de Banjaertstraat en de Heirweg.

Het definitieve ontwerp voor de herinrichting is na een inspraakperiode van 6 weken op 25 januari 2022 vastgesteld door het college van B&W.