SANTPOORT-NOORD - Vanaf vrijdag 13 januari is het verboden te parkeren en stil te staan aan de Duin- en Kruidbergerweg in Santpoort-Noord. De parkeeroverlast aan de weg en in de berm wordt hiermee verholpen.


Plaatsing verbodsborden

Handhaving constateerde meerdere keren in de afgelopen maanden dat de Duin- en Kruidbergerweg en aangrenzende berm door recreanten werden gebruikt om te parkeren. Dit is niet bevorderlijk voor de veiligheid en de doorstroom van verkeer op deze locatie. Door parkeren in de berm op deze locatie te verbieden, wil de gemeente Velsen drukte in deze omgeving beperken en nieuwe coronabrandhaarden voorkomen.

Recreëer in eigen omgeving
Wandelen in natuurgebieden is sinds de coronacrisis aanzienlijk toegenomen. Landelijk wordt erop gewezen de reisbewegingen te beperken. Recreëer daarom lopend of per fiets in eigen omgeving en belast zo min mogelijk de natuur en omliggende gebieden met de auto.

Het tijdelijk verbod stilstaan en parkeren op de Duin- en Kruidbergerweg in Driehuis geldt voor het weggedeelte vanaf de splitising Velserenderlaan/Middenduinerweg en de splitsing met de Kennemergaardeweg.