IJMUIDEN - Na overleg in de Lokale Gezagsdriehoek Velsen heeft Burgemeester Dales dinsdag besloten dat er rond de jaarwisseling tijdelijk cameratoezicht komt op Plein 1945 in IJmuiden.


De burgervaarder stelde de raad dinsdag op de volgende wijze op de hoogte:

"Het afgelopen jaar is Plein 1945 het toneel geweest van (veelal onaangekondigde) protestacties. Enkele waren vreedzaam, andere niet. De protesten gingen vaak gepaard met het afsteken van (zwaar, illegaal) vuurwerk. Dit leverde veiligheidsrisico’s op voor mensen, woningen, auto’s, etc. en had een negatief effect op de openbare orde. Net als vorig jaar is het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling verboden. Toch zijn er signalen dat ook dit jaar op diverse plaatsen (illegaal) vuurwerk wordt verkocht.

De recent aangescherpte coronamaatregelen hebben een flinke impact op vele Velsenaren. Hiermee neemt het risico toe dat sommigen de jaarwisseling aangrijpen als ‘uitlaatklep’ van frustraties over de coronamaatregelen. Plein 1945 is dan een logische plek om naartoe te gaan.

Tijdelijk cameratoezicht

De politie heeft mij gewezen op de veiligheidsrisico’s en potentiële verstoring van de openbare orde rond de jaarwisseling op Plein 1945. De combinatie van groepsvorming en het afsteken van (zwaar, illegaal) vuurwerk baart hen ernstige zorgen. Extra toezicht op Plein 1945 achten zij dan ook noodzakelijk.

Om verstoring van de openbare orde te voorkomen en ervoor te zorgen dat het veilig blijft op Plein 1945 heb ik besloten tijdelijk cameratoezicht in te zetten vanaf 31 december 2021 van 12.00 uur tot 1 januari 2022 om 12.00 uur. Het cameratoezicht wordt via borden kenbaar gemaakt. Alleen de openbare ruimte is in beeld en dus niet woningen en bedrijfspanden. De politie bekijkt de camerabeelden. Deze worden uitsluitend gebruikt ter ondersteuning van de bewijsvoering bij een strafbaar feit.

Met de preventieve werking die hiervan uitgaat, wil ik ervoor zorgen dat het rondom Plein 1945 rustig blijft."