VELSEN -Voor het schooljaar 2020-2021 kunnen ouders met een laag inkomen een tegemoetkoming aanvragen voor indirecte schoolkosten. Deze regeling is bedoeld voor inwoners met inwonende kinderen tot 18 jaar en met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm.

Indirecte schoolkosten zijn kosten die gemaakt worden voor allerlei bijkomende uitgaven naast de onderwijsbijdrage en schoolkosten zoals boekengeld. Te denken valt aan schoolactiviteiten zoals schoolreisje en bijkomende kosten zoals een boekentas, agenda of schrijfgerei. De tegemoetkoming is per schooljaar maximaal € 270 voor kinderen op het voortgezet onderwijs en het mbo en maximaal € 50 voor kinderen op het basisonderwijs.

Hoe vraag ik de tegemoetkoming aan?

Ontvangt u een uitkering van de gemeente Velsen? Dan krijgt u het aanvraagformulier thuisgestuurd.

Ontvangt u geen uitkering van de gemeente Velsen? Lees dan meer over de aanvraag tegemoetkoming indirecte schoolkosten. U kunt daar het aanvraagformulier downloaden.