VELSEN - De gemeente Velsen stelt 2 miljoen euro beschikbaar voor innovatie in de maak- en onderhoudsindustrie. Vanaf 1 maart a.s. kan het Velsense Midden- en Kleinbedrijf (MKB) in deze sector hiervoor subsidie aanvragen.

Letterlijk betekent innovatie ‘vernieuwing’. Veel mensen denken bij innovatie nog steeds aan nieuwe uitvindingen, maar dat hoeft niet zo te zijn. Als je een product of proces verbetert, innoveer je al. De subsidie kan worden gebruikt voor de inzet van personeel en investeringen in installaties. Dit uiteraard gekoppeld aan het innovatieproject.

Bijdrage

Bedrijven kunnen een bijdrage aanvragen voor maximaal 60% van de innovatiekosten. Zowel bij een individuele aanvraag als een project met meerdere aanvragers geldt overigens wel een limiet van € 200.000,- per innovatie. Binnen 6 maanden na toekenning dient het innovatieproject gestart te zijn.

Doel

Het innovatiefonds MKB Velsen is bedoeld om het MKB in Velsen een duwtje in de rug te geven als het gaat om investeringen in de maak- en onderhoudsindustrie. Dit is goed voor de economie en zorgt voor het ontstaan van nieuwe banen.

Voor meer informatie, kijk vanaf 1 maart op: www.innovatiefondsmkbvelsen.nl