VELSEN/IJMUIDEN - Buren Simone, Martine en Coen starten een buurtactie om zoveel mogelijk groene daken aan te leggen. Vanaf vandaag beginnen ze met campagne voeren om buren enthousiast te maken. Buren uit de Springer- en Vogelbuurt in Velserbroek kunnen zich aanmelden via https://www.rooftoprevolution.nl/velsen/springervogelbuurt.

Sinds december is in gemeente Velsen een groene daken-actie gestart. 11 groepjes inwoners gaan in treintjes na elkaar aan de slag met buurtacties. Begin december startte de Santhaesbuurt in Santpoort. Nu is het de beurt aan de Springer- en Vogelbuurt in Velserbroek. Coen Bakker uit de Springerbuurt: ‘De zwarte daken van onze schuren, woningen en de straatstenen absorberen hitte, waardoor de temperatuur boven onze huizen en tuinen kan oplopen tot boven de 75 graden. (..) Ik hoop van harte dat niet alleen mijn directe buren, mijn straat, maar ook de hele wijk meedoet met dit daktuinenproject, waardoor geen enkele schuur meer in de achtertuin tot 75 graden opwarmt, maar juist de normale temperatuur behoudt zoals wanneer je in de natuur loopt.’ Inwoners van de Springer- en Vogelbuurt in Velserbroek kunnen zich tot en met 19 februari aanmelden via rooftoprevolution.nl/velsen/springervogelbuurt/.

Campagne voeren

Simone, Martine en Coen gaan zelf campagne voeren om zoveel mogelijk buren mee te krijgen. Ze versturen brieven naar de buurt, delen flyers uit en staan op 4 februari (tussen 10:30 en 12:30 uur) met de ‘dakfiets’ – een bakfiets met een prototype groen dak – bij de groenstrook aan het L. Zocherplantsoen in de Springerbuurt. Allemaal acties om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen meedoen met het vergroenen van hun schuur- en uitbouwdaken. Want hoe meer mensen meedoen, hoe goedkoper het wordt. En hoe meer kans op subsidie van het Hoogheemraadschap Rijnland.

Andere buurten

Er doen nog veel meer buurten mee met de groene daken-actie. Andere inwoners van Velsen die niet in de Springer- en Vogelbuurt wonen, kunnen via rooftoprevolution.nl/velsen kijken of hun wijk ook meedoet. Staat de wijk er niet bij? Dan kunnen ze zelf een actie starten.

Duurzaam Velsen

Velsen is op weg naar een duurzame, klimaatneutrale gemeente. Het verbeteren van de biodiversiteit en het nemen van klimaatadaptieve maatregelen draagt hieraan bij. Daarom stimuleert en steunt gemeente Velsen dit soort buurtinitiatieven graag. Inwoners die eenzelfde soort actie willen opzetten, kunnen zich melden via duurzaam@velsen.nl. Ook andere duurzame initiatieven zijn welkom. Samen gaan we voor een duurzaam Velsen.