VELSERBROEK - Op maandag 15 april 2024 hebben politie en de gemeentelijke toezichthouders naar aanleiding van een Meld Misdaad Anoniem (MMA)-melding een gezamenlijke controle uitgevoerd in het bedrijfspand aan de Zadelmakerstraat 16 in Velserbroek. Hierbij is een grote hennepplantage met 1300 planten aangetroffen in een verborgen ruimte in het winkelpand.


Op grond van artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet heeft burgemeester Dales de bevoegdheid om een last onder bestuursdwang op te leggen indien in een pand middelen als bedoeld in lijst II (softdrugs) worden verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig zijn. Uit vaste rechtspraak volgt dat deze bepaling zo moet worden uitgelegd, dat het daarbij moet gaan om een handelshoeveelheid. De hennepplantage was dusdanig groot dat hierbij sprake is van een handelshoeveelheid hennep.

In het ‘Damoclesbeleid Velsen 2021”, dat per 1 januari 2021 in werking is getreden, heeft burgemeester Frank Dales aangegeven op welke wijze hij het artikel 13b Opiumwet wil toepassen bij het aantreffen van drugs in woningen en lokalen. Uit dit beleid volgt dat bij het aantreffen van een grote handelshoeveelheid softdrugs in een lokaal een sluiting volgt voor de duur van zes maanden.

We tolereren in Velsen geen verkoop, aflevering of verstrekking van middelen die vallen onder hard- en softdrugs. Deze activiteiten tasten de openbare orde en het woon- en leefklimaat ernstig aan. Burgemeester Frank Dales sluit het pand waar de handelshoeveelheid hennep is aangetroffen daarom vandaag, 15 april 2024 voor de duur van zes maanden op grond van artikel 13b van de Opiumwet.

“Ik vind het van groot belang dat we deze vorm van criminaliteit opsporen en aanpakken. Dat kunnen politie en gemeente niet alleen. We hebben daarbij de ogen en oren van alle inwoners van Velsen hard nodig. Dit bleek opnieuw bij deze situatie in Velserbroek. Daarom roep ik ook u op om bij de politie te melden als u signalen krijgt dat in uw buurt drugs verhandeld worden of dat er een hennepkwekerij of drugslaboratorium aanwezig is”, aldus burgemeester Frank Dales.

Heeft u een vermoeden van drugscriminaliteit? Bel dan de politie via 0900-8844 of bij spoed 112. U kunt uw melding ook doen via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl).