SANTPOORT - Santpoorters Ivonne, Francine en Susanne starten een buurtactie om zoveel mogelijk groene daken aan te leggen in Santpoort-Zuid. Dit weekend begonnen ze met campagne voeren om buren enthousiast te maken.

Sinds december is in gemeente Velsen een groene daken-actie gestart. Meerdere groepjes inwoners gaan in treintjes na elkaar aan de slag met buurtacties. Begin december startte de Santhaesbuurt in Santpoort, daarna volgden drie buurten in Velserbroek. Nu is het de beurt aan Santpoort-Zuid.

Buurtbewoner Ivonne, die ook klimaatburgemeester is voor Velsen, is gemotiveerd om zoveel mogelijk buurtgenoten enthousiast te maken: ‘Ik heb ervaren dat de plantjes verkoelend werken. In de zomer blijft het bijvoorbeeld aanzienlijk koeler in huis. Ik hoop oprecht dat er een moment komt dat iedereen kan genieten van de plantjes en bloemen op de daken van de buurt.’ Inwoners van Santpoort-Zuid kunnen zich tot en met 29 maart aanmelden via rooftoprevolution.nl/velsen/santpoort-zuid/.

Campagne voeren

Ivonne, Francine en Susanne zijn dit weekend gestart met campagne voeren om zoveel mogelijk buren mee te krijgen. Ze versturen brieven naar de buurt, delen flyers uit en staan op zaterdag 11 maart tussen 10:30 en 12:30 uur met de ‘dakfiets’ – een bakfiets met een prototype groen dak– bij het pleintje tegenover de Dekamarkt.

Allemaal acties om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen meedoen met het vergroenen van hun schuur- en uitbouwdaken. Want hoe meer mensen er meedoen, hoe goedkoper het wordt. En hoe meer kans op subsidie van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Andere buurten

Er doen nog veel meer buurten mee met de groene daken-actie. Andere inwoners van Velsen die niet in Santpoort-Zuid wonen, kunnen via rooftoprevolution.nl/velsen kijken of hun wijk ook meedoet. Staat de wijk er niet bij? Dan kunnen inwoners zelf een actie starten.

Duurzaam Velsen

Velsen is op weg naar een duurzame, klimaatneutrale gemeente. Het verbeteren van de biodiversiteit en het nemen van klimaatadaptieve maatregelen draagt hieraan bij. Daarom stimuleert en steunt gemeente Velsen dit soort buurtinitiatieven graag. Inwoners die eenzelfde soort actie willen opzetten, kunnen zich melden via duurzaam@velsen.nl. Ook andere duurzame initiatieven zijn welkom. Samen gaan we voor een duurzaam Velsen.