VELSEN - Vliegverkeer van en naar Schiphol heeft invloed op de leefomgeving van inwoners. Zo ervaren inwoners onder andere geluidsoverlast en gezondheidseffecten van vliegverkeer. Om de leefomgeving van inwoners beter te beschermen én te verbeteren, maakten Jeroen Olthof (voorzitter Bestuurlijke Regie Schiphol) en minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) afspraken door het ondertekenen van een bestuursovereenkomst.

Om aandacht te vragen voor de overlast van vliegverkeer, werken 56 gemeenten en vier provincies samen. Deze samenwerking heet de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS). De bestuursovereenkomst is voor de BRS een belangrijke mijlpaal. Het doel is een gezonde leefomgeving door uitstoot en geluid in de regio te verminderen. Tegelijkertijd moet er ruimte zijn voor natuurherstel, woningbouw, infrastructuur en de verbetering van het elektriciteitsnet. Het vinden van deze balans heeft nu een centrale plek gekregen in de bestuursovereenkomst.

Wethouder Sebastian Dinjens is lid van de onderhandeldelegatie van de BRS en bestuurlijk vertegenwoordiger regio Alkmaar-BUCH-IJmond: “De ondertekening van deze bestuursovereenkomst is een belangrijke eerste stap naar een gezonde leefomgeving voor onze inwoners. We zetten we stevig in op het bereiken van een goede balans tussen gezondheid en economische belangen. Dit doen we samen met BRS en de regio Alkmaar-BUCH-IJmond. Onze doel is dat we met elkaar toewerken naar een basisleefkwaliteit in relatie tot de luchtvaart. Door hier meetbare normen voor op te stellen, is het voor inwoners duidelijk welke mate van hinder zij mogen verwachten van de luchtvaart.”

NOVEX-gebied

De Schipholregio is als NOVEX-gebied aangewezen. Dat houdt in dat het Rijk, provincies en gemeenten in de omgeving van de luchthaven samen invulling gaan geven aan maatregelen. De afspraken uit de bestuursovereenkomst worden samen met alle betrokken partijen verder uitgewerkt.