VELSEN - Op 5 oktober heeft de gemeenteraad Ruurd Palstra benoemd tot nieuwe raadsgriffier van de gemeente Velsen.

Ruurd Palstra was senior beleidsadviseur Democratie en Bestuur en secretaris van de Commissie Bestuur en Veligheid van de VNG (Verenigde Nederlandse Gemeenten).

Ruurd Palstra begint op 1 november 2017. Hij volgt Arjen Overbeek op die nu werkzaam is als adviseur Raads- en Statenleden bij de Metropoolregio Amsterdam.