IJMUIDEN - Naar school gaan moet voor elk kind mogelijk zijn. Ouders van schoolgaande kinderen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm komen in aanmerking voor een gemeentelijke bijdrage om indirecte schoolkosten te betalen.

Voorbeelden van indirecte schoolkosten zijn:
• de ouderbijdrage
• schoolactiviteiten zoals schoolreis of werkweek
• kosten voor materiaal zoals een boekentas of schrijfgerei.

Vaak heeft uw kind voor school een computer, laptop of tablet nodig. Zit uw kind op het voortgezet onderwijs dan kunt u een bijdrage krijgen voor zo’n aankoop.

Wilt u een aanvraag doen? Lees meer over de regeling indirecte schoolkosten.