IJMUIDEN - Gemeente Velsen kreeg woensdag 11 november 2020 het gelijk aan haar zijde van de Raad van State. De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State deed een onherroepelijke uitspraak in het hoger beroep dat Café Bar Marbella uit IJmuiden ingesteld had. Deze horecagelegenheid, een shisha lounge, was in beroep gegaan tegen een besluit van de gemeente om het toegestane aantal waterpijpen in deze horecagelegenheid te beperken. De uitspraak valt uit in het voordeel van de gemeente. Omdat het voor het eerst is dat de hoogste bestuursrechter hierover uitspraak doet, is dit als jurisprudentie belangrijk voor andere gemeenten in ons land.

Voorgeschiedenis

De exploitante van Café Bar Marbella is in 2019 een gerechtelijke procedure gestart. Zij kon zich namelijk niet verenigen met het maximum toegestane aantal waterpijpen (maximaal 10 stuks), zoals opgenomen in de exploitatievergunning. Op 19 maart van dit jaar kwam de rechtbank NoordHolland tot het oordeel dat deze beperking terecht was. Hiertegen is de exploitante in hoger beroep gegaan bij de hoogste bestuursrechter.

Onherroepelijke uitspraak leidt tot jurisprudentie
De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State deed woensdag 11 november 2020 uitspraak en stelde hierbij de gemeente Velsen geheel in het gelijk. Zij oordeelde dat aan een vergunning voorschriften verbonden kunnen worden die toezien op de bescherming van belangen (openbare orde, veiligheid, gezondheid en milieu) die in de APV worden gewaarborgd. Zowel brandveiligheid als het voorkomen van overlast zijn van die belangen. Burgemeester Frank Dales van Velsen: “Naar mijn mening vormen waterpijpen een risico voor onder andere gezondheid en brandgevaar. Daarnaast blijken shisha lounges een aantrekkende werking te hebben op criminele activiteiten. De Raad van State onderschrijft met deze uitspraak dat er nog steeds een reëel brandgevaar bestaat, ondanks brandveiligheidsmaatregelen die de exploitante genomen heeft. De Raad van State onderschrijft ook dat shisha lounges een aantrekkende werking kunnen hebben op criminelen en voor overlast kunnen zorgen in de omgeving. De in de exploitatievergunning opgenomen beperking van een maximum aantal van tien waterpijpen, blijft door de uitspraak onverkort van kracht. Ik ben hier blij mee omdat hiermee weer een stap gezet is naar een veiliger Velsen. Ook voor andere gemeenten in ons land is de onherroepelijke uitspraak van groot belang, omdat hierdoor jurisprudentie ontstaat.”