VELSEN - In juni 2017 heeft de gemeenteraad besloten dat het Van Poptaplantsoen een onderdeel wordt van de ‘kleine centrumring’ om een betere verkeerscirculatie te realiseren binnen IJmuiden. Bewoners zijn in de gelegenheid geweest in maart 2017 om zich uit te spreken over de plannen, de reacties zijn terug te lezen in inspraakrapportage: Verkeersstructuur centrum IJmuiden. In navolging op dit raadsbesluit is er door de gemeente opdracht gegeven voor het maken van een ontwerp voor de herinrichting van het Kennemerplein en het Van Poptaplantsoen.

Van december 2017 tot en met mei 2018 is er een voorlopig ontwerp gemaakt van het Van Poptaplantsoen en Kennemerplein in samenwerking met een klankbordgroep. Deze klankbordgroep bestaat uit een aantal bewoners en ondernemers die gezamenlijk hebben meegedacht over het ontwerp. Op deze wijze zijn er al veel aanpassingen gemaakt aan het ontwerp die de buurt ten goede komen. Deze 4 bijeenkomsten hebben geleid tot een breed gedragen ontwerp. Zo komt er meer ruimte voor groen, wordt een deel van het Kennemerplein ingericht als verblijfsruimte en is er in het ontwerp nagedacht over de toekomst. Het regenwater wordt geïnfiltreerd in de ondergrond, materialen worden waar mogelijk hergebruikt en nieuwe materialen zijn duurzaam.

De inspraakperiode duurt 6 weken en loopt van vrijdag 15 juni tot en met vrijdag 27 juli. Op maandagavond 25 juni is er gelegenheid om het voorlopige ontwerp te komen bekijken in het Stadhuis van Velsen in de Burgerzaal (ingang aan Plein 1945).

Van 17:00u tot 19:30u staat de koffie en thee klaar en bespreken we graag het ontwerp met u, loop gerust even binnen.

Voor vragen of een reactie op het ontwerp kunt u contact opnemen met de heer A. van Poecke via het algemene telefoonnummer 14 0255 of per e-mail via info@velsen.nl(link stuurt een e-mail) o.v.v. inspraak herinrichting Van Poptaplantsoen/ Kennemerplein.