HAARLEM - In 2015 heeft de gemeente Haarlem het leerlingenvervoer aanbesteed. Hierbij is helaas privacygevoelige informatie openbaar gemaakt. Alle ouders/verzorgers van leerlingen die in 2015 gebruikmaakten van leerlingenvervoer hebben een brief gekregen van de gemeente met tekst en uitleg.

Leerlingenvervoer en privacygevoelige informatie

De gemeente is verantwoordelijk voor leerlingenvervoer voor kinderen die niet op een andere wijze naar school kunnen, bijvoorbeeld vanwege een beperking. Zij worden dan van en naar school gebracht met een taxibus of rolstoelbus. De gemeente koopt dit leerlingenvervoer in via een zogeheten openbare aanbestedingsprocedure. Alle nationale en Europese aanbestedingen worden verplicht gepubliceerd op een landelijke aanbestedingswebsite (Tenderned) zodat vervoerders via deze website een aanbieding kunnen doen. Op Tenderned staan dan ook allerlei documenten die verband houden met de inkoop. Eén van de documenten van deze aanbesteding voor leerlingenvervoer betreft een bestand met informatie over de adressen van leerlingen, op basis waarvan vervoerders routes kunnen berekenen om een aanbieding te kunnen doen.

Aanbesteding leerlingenvervoer 2015

In 2015 heeft de gemeente Haarlem documenten met informatie over de aanbesteding voor leerlingenvervoer op Tenderned laten plaatsen. 28 september 2017 heeft de gemeente geconstateerd dat de documenten over de aanbesteding nog steeds op Tenderned staan. En dat de aanbesteding informatie bevat die mogelijk herleid kan worden naar individuele leerlingen. De gemeente heeft Tenderned daarop onmiddellijk verzocht de documenten van de website te verwijderen; dat is op 29 september 2017 gebeurd.

Het gaat om de volgende informatie:

* adresgegevens van de leerlingen
* aanvullende informatie over de voorziening voor de leerling
* gegevens van de scholen: naam school, straat + huisnummer, postcode en plaatsnaam

Het gaat niet om de volgende informatie:

* namen van de leerlingen
* burgerservicenummer (BSN) van de leerlingen
* soort vervoer: taxibus of rolstoelbus
* geboortejaar van de leerlingen

Melding datalek

Als privacygevoelige informatie openbaar is geworden, dan is de gemeente verplicht daar melding van te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Op 29 september 2017 is dit gemeld bij de Autoriteit Prrsoonsgegevens.

Meer informatie vindt u op www.haarlem.nl/leerlingenvervoer/ onder het kopje 'Vraag en antwoord privacygevoelige informatie leerlingenvervoer'.