VELSEN - Donderdag 14 januari 2021 presenteerde wethouder Marianne Steijn haar Armoedevisie. Via een Zoomgesprek sprak zij met ruim vijftig deelnemers die betrokken zijn geweest bij het tot stand komen van de Armoedevisie.

Tijdens de online bijeenkomst werd een kort filmpje getoond waar de wethouder een exemplaar van de Armoedevisie overhandigde aan Maryleen. Eén van de inwoners die een belangrijke rol speelde in het uiteindelijk tot stand komen van de visie. Daarnaast sprak de wethouder haar dank uit aan eenieder die heeft bijgedragen aan de visie en konden de genodigden kennismaken met de nieuwe armoederegisseur van Velsen, Marije Boerhof.

Wethouder Marianne Steijn: “Voor het maken van deze visie heb ik niet alleen gesproken met organisaties en mensen, die een rol spelen in voorkoming van armoede en begeleiding van mensen die in armoede leven, maar ook met inwoners van onze gemeente. We zijn voortvarend gestart met het aanstellen van een armoederegisseur.”

Wat doet de armoederegisseur en wat zijn de prioriteiten voor de komende tijd?

Wethouder Marianne Steijn: “Mijn prioriteiten zijn om in contact te komen met de gedupeerden van de toeslagenaffaire, kijken hoe we kunnen inspelen op de gevolgen van de coronacrisis en de aanpak van kinderarmoede. We kijken anders tegen armoede, niet veroordelend maar meelevend en een handreiking doen, daar is behoefte aan! Dat willen we door laten klinken in de hele dienstverlening. Naast de inwoner staan, kijken wat nodig is, samenwerking opzoeken en soms de grenzen opzoeken binnen regelingen.”

Armoederegisseur Marije Boerhof: “Het aanbod, als het gaat om hulpverlening en minimaregelingen, moet beter vindbaar en beter leesbaar gemaakt worden. Schaamte over armoede en schulden moeten we doorbreken. We willen armoede graag hoger op de agenda zetten. Verder zie ik het als mijn taak om de samenwerking te verbeteren en te stimuleren met alle partners!”