VELSEN - Door een inhoudelijk verschil van mening over de Velsertraverse kiest Peter Stam ervoor om door te gaan als éénmansfractie en verlaat hij de fractie van Velsen Lokaal.

De afgelopen maanden is in Velsen-Noord onrust ontstaan over de plannen voor een ondertunneling van de Velsertraverse. Met name het plan voor het op termijn verdwijnen van de gelijkvloerse kruising is voor veel mensen onverteerbaar.

De plannen zijn in lijn met de keuzes van de raad en het college voert dit uit. Naar aanleiding van de onrust in Velsen-Noord heeft de wethouder aangekondigd dat er de komende maanden een inspraaktraject met de bewoners en belanghebbenden gaat plaatsvinden. Voor Velsen Lokaal is dat voor nu voldoende. Peter Stam is echter van mening dat dit niet voldoende is en dat het college van Velsen richting de partners (Provincie en college Beverwijk) hier steken heeft laten vallen bij het opstellen van de plannen.

Dit inhoudelijke verschil van standpunt op dit onderwerp weegt bij Peter dusdanig zwaar, dat hij van mening is dat hij meer ruimte krijgt zijn stem te laten horen vanuit een eigen fractie.

Peter heeft aangegeven alleen op dit ene punt een afwijkend standpunt te hebben en dat zijn steun aan het raadsakkoord onverminderd blijft.

Hoewel Velsen Lokaal het erg jammer vindt, respecteert de partij zijn standpunt. Dit besluit heeft voor zowel Velsen Lokaal als Peter geen gevolgen voor een blijvende en toekomstige constructieve samenwerking.