VELSEN - Op 17 december 2020 tekenden wethouder ruimtelijke ontwikkeling Sebastian Dinjens en projectontwikkelaar Niels de Bruijn van Scholz-groep de anterieure exploitatieovereenkomst voor woningbouw op het terrein van het Witte Kinderhuis aan de Nicolaas Beetslaan in Driehuis. Hierin staan de afspraken tussen de gemeente en de ontwikkelaar. De ondertekening is de volgende stap in de ontwikkeling van deze locatie.

In het voorlopig ontwerp komen op het terrein van het Witte Kinderhuis zes twee-onder-een-kap woningen, vier rijwoningen en zes sociale huurappartementen. Hiermee voldoet het plan aan de verplichting om bij nieuwbouw 30% sociale huurwoningen te realiseren. Het voorlopig ontwerp is door omwonenden positief ontvangen tijdens de bewonersavond op 10 februari 2020. Zij gaven aandachtspunten mee over het groen, parkeren en de samenhang met de toekomstige ontwikkelingen. Deze punten zijn de basis geweest om tot een definitief ontwerp te komen. Wethouder ruimtelijke ontwikkeling Sebastian Dinjens is blij met de ontwikkelingen: “Er ligt een mooi ontwerp dat past in de groene omgeving van Driehuis. Dat komt mede door de betrokken inwoners die nuttige aandachtspunten inbrachten. We hebben in Velsen een forse woningbouwopgave en er is ook grote behoefte aan nieuwe woningen. Dit project levert daar een bescheiden maar goede bijdrage aan.”

Voor het terrein van het Witte Kinderhuis is het besluit genomen om de kap van vier waardevolle bomen toe te staan. Zonder deze kap is de realisatie van woningen op deze locatie niet haalbaar. Het college en de raad vinden het groene karakter van de locatie echter van zeer groot belang. Voor het verlies van deze waardevolle bomen wordt kwalitatief groen teruggebracht. In het plan zijn vier bomen ingetekend ter compensatie van de te kappen bomen. De soorten die gekozen zijn, sluiten aan op de landschappelijke kenmerken en kwaliteiten van Driehuis. Daarnaast komt er een groene afscheiding tussen het Witte Kinderhuis en het Anna Kaulbachhof om de groene uitstraling van de woonomgeving te behouden. Over de werkzaamheden rondom de vier te behouden monumentale/waardevolle bomen en de instandhouding ervan zijn afspraken gemaakt in de anterieure exploitatieovereenkomst.

Dorpsdialoog
Op 25 februari 2020 is de Dorpsdialoog Driehuis gestart. De herontwikkeling van het Witte Kinderhuis liep op dat moment al en was in een vergevorderd stadium. Ook was er al een eigen participatieproces doorlopen voor deze herontwikkeling waarbij de reacties overwegend positief waren. De vraag of en hoe er op deze locatie gebouwd gaat worden, maakt daarom geen onderdeel uit van de Dorpsdialoog. In de bredere context van onder meer bereikbaarheid en groen wordt de nieuwbouw op het terrein van het Witte Kinderhuis wel besproken in de dorpsdialoog.

Planning
Op 17 december 2020 heeft de gemeenteraad besloten de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de aanvraag omgevingsvergunning te verlenen en in procedure te brengen. Dit betekent dat het ontwerpbesluit vanaf 4 januari 2021 gedurende zes weken ter inzage ligt. Indien er zienswijzen worden ingediend, nemen het college en de raad daarna een definitief besluit over deze aanvraag voor een omgevingsvergunning met inachtneming van de zienswijzen. Naar verwachting start de bouw in het vierde kwartaal van 2021.