VELSEN - Stichting Welzijn Velsen (SWV) en Peutercentra Velsen bv hebben op verzoek van de gemeente Velsen het initiatief genomen om noodkinderopvang beschikbaar te maken voor basisschoolkinderen. De noodkinderopvang is vanaf donderdag 19 maart beschikbaar voor gezinnen waarvan één of beide ouders in een cruciale beroepsgroep werkt, die zelf geen opvang kunnen regelen en die nog niet een plek bij hun eigen kinderopvangorganisatie hebben gevonden.


De aanmelding van de basisschoolkinderen voor de noodkinderopvang verloopt via de basisscholen.De basisscholen stellen een lijst op van kinderen uit gezinnen die in aanmerking komen voor de noodkinderopvang. De scholen gebruiken hiervoor de lijst van cruciale beroepsgroepen van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/crucialeberoepsgroepen

De geselecteerde kinderen worden vervolgens door SWV en Peutercentra Velsen opgevangen op eenvan de beschikbare locaties. Afhankelijk van het aantal kinderen dat moet worden opgevangen,worden nieuwe locaties gereed gemaakt.

De openingstijden zijn van 8.00 – 18.00 uur. Voor de noodkinderopvang is een aantal locaties van Stichting Welzijn Velsen ingericht. De kinderen worden begeleid door de welzijnswerkers van SWV en pedagogisch medewerkers van Peutercentra Velsen. Aan de schoolbesturen is gevraagd om onderwijsassistenten te leveren die de kinderen kunnen begeleiden met hun schoolwerk. Peutercentra Velsen biedt ook noodopvang voor peuters waarvan de ouders al klant van Peutercentra Velsen zijn.

De noodkinderopvang van Stichting Welzijn Velsen en Peutercentra Velsen zal bestaan uit kleine groepen van 10 kinderen. Naast het schoolwerk dat de basisschoolkinderen meekrijgen van hun school nemen de kinderen deel aan diverse activiteiten die de welzijnswerkers van SWV enpedagogisch medewerkers van Peutercentra Velsen voor hen organiseren. De peuters van Peutercentra Velsen worden in aparte groepjes opgevangen.