VELSEN - De gemeente Velsen wil de jeugd door middel van het Sport- en Preventieakkoord Velsen meer en op een goede manier stimuleren te gaan bewegen.

In september 2020 zullen meerdere scholen in gemeente Velsen van start gaan met de MQ scan. De MQ scan is een screening op het gebied van motoriek. Wanneer de scholen inzicht hebben in de motorische ontwikkeling van kinderen kan er beter ingezet worden op preventie. Gymlessen kunnen specifieker ingericht worden op het motorische niveau van een kind.

De MQ Scan wordt afgenomen in de gymzaal. Blijkt er bijvoorbeeld uit de scan dat kinderen laag scoren in de motorische vaardigheden, dan kan er door SportSupport een passend aanbod georganiseerd worden voor kinderen die extra beweging nodig hebben. Er wordt samengewerkt met lokale zorgaanbieders, zoals de kinderfysiotherapeut om doorverwijzing naar specialistisch aanbod te doen versnellen.