HAARLEM - De rechter heeft geoordeeld dat motorclub Trailer Trash Travelers (TTT) en stichting Haarlemmers voor Haarlemmers (HvH) onrechtmatig gebruik maken van het voormalige clubhuis van de Young Boys aan het Tennispad.

De rechter oordeelt daarnaast over de leden van TTT dat “hun verblijf in toenemende mate een bedreiging is gaan vormen voor de openbare orde”. Eerder dit jaar sloot burgemeester Wienen het clubhuis voor de termijn van 1 jaar na de vondst van xtc-pillen. Met de rechterlijke uitspraak ligt definitief vast dat de gemeente een nieuwe toekomst aan het gebouw en de bijbehorende velden kan geven. De motorclub en de stichting HvH hebben 7 dagen om de laatste spullen uit het pand te verwijderen.

Gebruik clubhuis

In opdracht van de gemeente onderhield accommodatiebeheerder SRO al enkele jaren het voormalige clubhuis en de sportvelden van de failliete voetbalclub Young Boys. Binnen dat huurcontract is het leegstaande clubhuis in tijdelijk gebruik gegeven aan de stichting Haarlemmers voor Haarlemmers. Later is motorclub TTT een samenwerking met deze stichting aangegaan. Per juli 2016 is het huurcontract tussen gemeente en SRO beëindigd, waarmee ook een einde kwam aan de tijdelijke gebruiksverlening aan de stichting HvH. De stichting en de motorclub hebben geen gehoor gegeven aan een vrijwillig vertrek uit het pand. Daarom is de gemeente een ontruimingsprocedure gestart. Na een aantal controles besloot de gemeente tot sluiting van het pand vanwege overtreding van de Opiumwet. Met het vonnis van de rechtbank dat er nu ligt, kan ook op korte termijn tot ontruiming worden overgegaan.

Ondermijnende criminaliteit

Leden van Outlaw Motorcycle Gangs zijn regelmatig in verband te brengen met normoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit, wat de samenleving ondermijnt. Zij maken zich schuldig aan ernstige (gewelds)misdrijven, zoals drugs-en wapenhandel, brandstichting, intimidatie, afpersing en fraude. Dit tast de veiligheid van burgers en ondernemers aan. De gemeente werkt nauw samen met andere overheden waaronder de politie en het openbaar ministerie om ondermijning in de samenleving tegen te gaan. De aanpak van ondermijning is één van de prioriteiten van het door de raad vastgestelde integraal veiligheids- en handhavingsbeleid.