VELSEN - Woensdag 17 juni bezocht minister Ferd Grapperhaus van Justitie & Veiligheid de haven van IJmuiden. Een karaktervol gebied met toenemende economische bedrijvigheid, wat zorgt voor werkgelegenheid voor de gemeente en de regio. Tegelijkertijd is criminaliteit hier een thema. Met het bezoek verdiept de minister zich in de manier waarop in het Velsense havengebied invulling wordt gegeven aan het tegengaan van criminaliteit. Burgemeester Frank Dales liet de minister kennis maken met de partners die hiervoor in het gebied samenwerken. De onderscheidende aanpak van deze samenwerking kan een voorbeeld zijn voor andere havens.

Van Fabricius naar Haventeam

Velsen is als het ware Nederland in het klein. Een zeehaven met als direct achterland industrie, groen, snelwegen, woonwijken en een directe verbinding met Amsterdam via het Noordzeekanaal. Havens zijn interessant voor criminelen. In Velsen vind je vanwege de compactheid van het gebied de problemen van Nederland op een paar vierkante kilometer. In en rond de haven spelen drugshandel en bijbehorende overlast, mensensmokkel en ondermijning waarbij boven- en onderwereld met elkaar vermengen. Het negatieve effect hiervan is verloedering en ook verzwakking van de economie. Om deze problemen integraal aan te pakken, legde Velsen in 2013 onder de naam Fabricius het fundament voor wat nu het IJmuidense Haventeam is. Hierin werken overheidsdiensten samen (o.a. Politie, het OM, Douane, Belastingdienst, Koninklijke Marechaussee, Omgevingsdienst IJmond) én de lokale ondernemers via de Bedrijven InvesteringsZone (BIZ). De samenwerking is een succes en draagt bij aan versterking van het gebied. Door criminaliteit aan te pakken en door te werken aan preventie. Nu vindt de burgemeester het tijd voor verdere verbetering: ‘haventeam 2.0’ moet flexibeler, sneller en beter worden. Tijdens het werkbezoek was dit een belangrijk onderwerp van gesprek.

Velsense aanpak spreekt minister aan
Het werkbezoek startte vanuit het “Kraaiennest” van Felison Terminal IJmuiden. Een plek van waaruit de minister vrijwel de hele haven kon bekijken. Daarna gingen minister Grapperhaus en burgemeester Dales de haven in, om locaties te bekijken en te spreken met onder meer de partners uit het Haventeam. Minister Grapperhaus: “Georganiseerde ondermijnende criminaliteit maakt graag gebruik van onze legale economie en goede infrastructuur, zoals de haven van IJmuiden. Vervoersmiddelen en transport zijn onmisbare schakels in het proces van georganiseerde criminele activiteiten. Goed om te zien hoe in IJmuiden de diensten gezamenlijk optrekken – waaronder de gemeente Velsen, de politie, ondernemers en de Kmar – en dat ook de samenwerking met andere (kleinere) havens wordt gezocht. Dit kabinet investeert daarbij fors in een breed offensief tegen ondermijning om te voorkomen dat criminelen met veel zwart geld proberen vanuit de onderwereld de bovenwereld te corrumperen. Verdergaande samenwerking door deling van kennis en risico-analyses zijn hierbij onmisbare schakels.’’

Burgemeester Dales benadrukt het belang dat de minister meekijkt met de ontwikkelingen in Velsen. “In Velsen kiezen we voor een bijzondere samenwerking om criminelen de pas af te snijden. Dat werkt en het valt op. Hierin zien wij de sleutel naar een kansrijk, schoon en economisch sterk havengebied. Waar criminaliteit niet loont omdat wij het criminelen moeilijk maken en ze hard aanpakken. Om hierin van goed naar beter te gaan, wil ik een moderne, data-gedreven aanpak die ons helpt de bovenliggende partij te zijn in de strijd tegen ondermijning. Met de minister sprak ik in dit verband over ons plan voor een Ondermijnings Risico Scan. Hiermee willen we in beeld krijgen wat zwakke plekken zijn voor de opsporing en aanpak van ondermijning. Vanuit deze scan kunnen de partners in het Haventeam straks nog effectiever handelen en halen we de criminaliteit nog meer de wind uit de zeilen.”

Boa’s
Onderdeel van het bezoek was ook een gesprek van de minister met de vier boa’s die onlangs mishandeld werden door jongeren op het IJmuider strand. Naar aanleiding van dit incident was de minister al eerder langs geweest bij dit team. Inmiddels heeft de minister toegezegd veranderingen door te voeren ten behoeve van de veiligheid van boa’s tijdens het werk. Het streven van de gemeente is dat de boa’s binnenkort hun werk kunnen uitoefenen met een kleine wapenstok als onderdeel van hun uitrusting. Gemeente Velsen bereidt een aanvraag voor om dit zo spoedig mogelijk te realiseren.