VELSEN - Burgemeester Frank Dales en wethouder Bram Diepstraten hebben met de gemeenteraad afgesproken dat zij willen onderzoeken hoe de inwoners denken over het gebruik van vuurwerk in de gemeente Velsen. Ook hoe er gedacht wordt over een centrale vuurwerkshow om incidenten en vernielingen tijdens de jaarwisseling te verminderen. Dit onderzoek is gedaan met een flitspeiling op Facebook. Naast de peiling is ook veel gediscussieerd op Facebook zelf.

Op donderdag 7 februari om 19.30 uur volgt een slotgesprek tussen inwoners in de burgerzaal van het gemeentehuis. Hierbij is publiek welkom. Daarna wordt de discussie afgerond en wordt er een voorstel voorbereid over hoe de gemeente wil omgaan met vuurwerk tijdens de jaarwisseling.

1600 mensen hebben de vragenlijst volledig ingevuld. Uit de uitkomsten blijkt dat dit onderwerp de samenleving van Velsen verdeeld. Er zijn bijna evenveel voor- als tegenstanders van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Wel zijn er relatief veel mensen zijn die een centrale vuurwerkshow in de gemeente een mooi initiatief vinden, mits dit in hun eigen omgeving gebeurd. Mensen blijven die avond liever bij familie en vrienden in hun eigen buurt.

Een centrale vuurwerkshow betekent naar verwachting niet direct dat daardoor ook de overlast en vernielingen door het afsteken van vuurwerk minder zal worden. Van de respondenten zegt 13% geen vuurwerk meer te zullen afsteken als er een centrale vuurwerkshow zou zijn.

Jaarlijks wordt er in de gemeente ongeveer 30.000 euro uitgegeven om te voorkomen dat gemeentelijke eigendommen vernield worden of om te repareren/vervangen. Er was dit jaar een toename van het aantal vuurwerkverwondingen bij het RKZ in Beverwijk. Hulpverleners hadden het dit jaar redelijk rustig.