VELSEN - Er zijn in de gemeente Velsen verschillende stranden beschikbaar met veel mogelijkheden voor wind- en watersport. Op de brede stranden van Velsen is er voldoende ruimte voor zowel de recreatieve strandbezoeker als beoefenaren van sport en spel.Sinds 2008 zijn er verschillende zones op het strand aangewezen waarbinnen recreatie en sportieve activiteiten plaatsvinden.

Gevaarlijke situaties
Steeds vaker signaleren toezichthouders op het strand dat kite- en windsurfers te dicht langs de kust en door de recreatiezone varen.Ook de reddingsbrigade gaf bij de gemeente aan zich zorgen te maken over de veiligheid van strandbezoekers.Door de recreatiezone varen, is met name in de zomermaanden gevaarlijk voor de zwemmers in die zone. Het college heeft daarom al eerder beslotenom in de zomermaanden kite- en windsurfers in zone 1 op het IJmuiderstrand niet langer toe te staan.Kite- en windsurfers kunnen nog wel gebruik blijven maken van zone 3.

Meer inzet handhavers
Het waarschuwen en verwijzen van de surfers naar de juiste zones heeft, de afgelopen tijd, niet voldoende geholpen om de overtredingen endaarmee de gevaarlijke situaties terug te dringen.Het college van B&W heeft daarom besloten meer prioriteit te geven aan de inzet van handhavers om de situatie op het strand veiliger te maken.Zij spreken de kite- en windsurfers in eerste instantie aan en geven een waarschuwing. Bij herhaalde overtredingen kunnen zij eventueel boetes uitdelen.