VELSEN - Gemeente Velsen kiest voor een duurzame toekomst. Door uw huishoudelijk afval thuis goed te scheiden, blijven waardevolle grondstoffen behouden en blijft er heel weinig restafval over.

In Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Driehuis, Velsen-Zuid en de Vogelbuurt in IJmuiden zijn we inmiddels over op een andere manier van afvalinzameling.

Over een half jaar gaat ook Velserbroek, Velsen-Noord en de rest van IJmuiden over op een andere manier van afvalinzamelen. We wisselen dan de rolcontainer voor restafval om voor een rolcontainer voor plastic, blik en drankpakken (met oranje deksel). Het restafval brengt u dan vervolgens naar een ondergrondse verzamelcontainer in uw buurt.

Dat kan een bestaande ondergrondse container zijn of een nieuwe container die nog geplaatst moet worden.

Bestaande en nieuwe ondergrondse containers

We gaan daarom nieuwe containers plaatsen. Deze nieuwe locaties leggen we hierbij allereerst voor aan de bewoners die dicht bij de nieuwe containers wonen.
Op de onderstaande plattegrond kunt u zien waar de nieuwe containers gepland zijn.

Vervolg

Realiseren van de nieuwe containerlocaties voor restafval is nu de eerste stap. Wanneer deze is afgerond, gaan we verder met de nieuwe manier van inzamelen. Daarover komen er informatieavonden voor bewoners. Dat zal naar verwachting volgend kwartaal zijn.

Vragen

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met dhr. J. de Waal of mw. E. Hermens via 140255 of via afval@velsen.nl.