VELSEN - Kinderen van Velsen bewegen meer, eten gezonder en groeien vaker op in een rookvrije omgeving. De extra inspanningen om kinderen gezonder op te laten groeien lijken dus hun vruchten af te werpen en worden verder uitgebreid. Want voor kinderen die niet bij beide ouders wonen, een migratieachtergrond hebben, of waarbij het gezinsinkomen laag is, geldt deze positieve ontwikkeling helaas niet. Daar zien we dat een gezonde leefstijl om allerlei redenen soms moeilijk vast te houden is.

Resultaten Kindermonitor 2018 Velsen
Deze en andere gegevens komen uit de Kindermonitor 2018. Hiervoor hebben 1512 ouders van kinderen tussen de 0 en 11 jaar een vragenlijst ingevuld. Deze vragenlijst is opgesteld en verwerkt door de GGD Kennemerland. De gemeente gebruikt de resultaten van de Kindermonitor om te kijken of we op de goede weg zijn met ons jeugd (preventie) beleid en hoe we ons steentje kunnen bijdragen. Zo zorgt de gemeente samen met ouders, kinderen, scholen en andere partnerorganisaties, zoals de GGD Kennemerland, voor een gezonde jeugd met een positieve blik op de toekomst. De Kindermonitor kunt u lezen op www.gezondheidsatlaskennemerland.nl.

Gezond in de stad en Gezonde Scholen
We zien dat in vergelijking met 2014 kinderen in Velsen meer water drinken en minder zoete drankjes. Samen met scholen, consultatiebureaus en jeugdartsen maakt de gemeente het belang van water drinken duidelijk. Er zijn bijvoorbeeld watertappunten geplaatst op verschillende plekken in Velsen.
Ook zien we dat meer kinderen voldoende fruit eten, 71% eet elke dag voldoende fruit. Het eten van voldoende groente is nog een aandachtspunt, 43% eet dagelijks voldoende groente.

Het project ‘Gezond in de Stad’ stimuleert een gezonde leefstijl voor inwoners van Velsen. Dit programma richt zich in eerste instantie op IJmuiden Zeewijk en Velsen-Noord. Met dit programma zetten we in op het voorkomen van zaken die een negatieve invloed hebben op een gezond leven. Het stimuleren van het eten van groente en fruit past daar goed in.

Daarnaast is de wens meer scholen te stimuleren om een Gezonde School te worden. Kinderen mogen dan alleen gezonde producten meenemen en krijgen alleen gezonde producten aangeboden op school. Op dit moment zijn er drie scholen met het label Gezonde School in Velsen ( Jan Campertschool, De Zefier en De Hoeksteen).

Sportpas, Buurtsportcoaches en betere speelplekken
Kinderen in Velsen bewegen gelukkig steeds vaker! Zo is 85 % van de Velsense kinderen lid van een sportvereniging en speelt 72 % elke dag minimaal een half uur buiten. De gemeente stimuleert kinderen met een sportpas waarmee ze verschillende sporten kosteloos uit kunnen proberen.
Ook zijn er 18 buurtsportcoaches actief in Velsen die onder andere kinderen tegen een laag tarief laten spelen en bewegen. Dit gebeurt na schooltijd en in de vakanties.

Een verbeterpunt in Velsen zijn de speelplekken. Ouders geven aan dat er te weinig veilige speelplekken in de buurt zijn. De gemeente gaat daarom de openbare speelplekken nog eens onder de loep nemen.

Rookvrije gemeente voor kinderen
Steeds meer kinderen groeien op in een rookvrij huis. De gemeente stimuleert dat kinderen rookvrij opgroeien want zien roken, doet roken. Hoe minder kinderen in hun leef-, speel en woonomgeving zien dat er gerookt wordt, hoe kleiner de kans is dat ze zelf gaan roken. De gemeente wil daarom het roken beperken op die locaties waar veel kinderen komen.

Programma Jongeren op Gezond Gewicht.
Landelijk is er een programma: ‘Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Speciale JOGG teams zorgen voor meer draagvlak in de lokale politiek en bevorderen publiek-private samenwerkingen. Samen met omgevingsspecialisten zetten zij zich dagelijks in om op duurzame wijze de leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken. Om zo gezond eten, sporten, genoeg bewegen en slapen de normaalste zaak van de wereld te maken. Ook Velsen heeft de wens een JOGG gemeente te worden. Momenteel zoekt de gemeente uit wat de mogelijkheden hiervoor zijn.