VELSEN - Kunt u niet zelf naar het stembureau? Dan kunt u een ander voor u laten stemmen.

Woont u in dezelfde gemeente als degene die u voor u wilt laten stemmen, dan hoeft u dit formulier niet te gebruiken. U kunt dan de ander voor u laten stemmen door dat op de achterzijde van uw stempas in te vullen. U ontvangt uw stempas ongeveer twee weken voor het referendum. Is dat te laat, bijvoorbeeld omdat u in het buitenland bent, dan kunt u dit formulier gebruiken.

Wanneer?

Uw verzoek moet uiterlijk vijf dagen voor de dag van stemming zijn ontvangen door uw gemeente of openbaar lichaam.

Wie kan voor u stemmen?

Bij de verkiezing van de Tweede Kamer, de verkiezing van het Europees parlement en bij het referendum kan elke andere kiezer in heel Nederland voor u stemmen. Bij de verkiezing voor de provinciale staten, het algemeen bestuur van het waterschap, de gemeente- of eilandsraad moet degene die voor u stemt, in dezelfde provincie, waterschap, gemeente of openbaar lichaam wonen.

Hoe stemt de ander voor u?

Degene die voor u stemt ontvangt een bewijs dat hij voor u mag stemmen. Deze persoon moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn eigen stem en mag maximaal voor twee andere kiezers stemmen.

Verschil in formulieren

Let op: er is een verschil tussen het formulier voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum.

Het verschil is minimaal, maar kunt u vinden bij het eerste punt: 'Stemming'. In de tekst voor de gemeenteraadsverkiezingen staat 'Ik dien een verzoek in om bij volmacht te stemmen voor: de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Velsen.' In de tekst voor het referendum staat 'Ik dien een verzoek in om bij volmacht te stemmen voor: het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.'