IJMUIDEN - Ronald Davio (71) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dit vanwege zijn jarenlange vrijwillige inzet voor de Vereniging Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP), BVO Telstar, het Zeekadetkorps en de Rotary Velsen. De commissaris van de Koning Arthur van Dijk reikte donderdag 22 juni de bijbehorende versierselen uit.

Meneer Davio ontving zijn Koninklijke onderscheiding tijdens een feestelijke Algemene Leden Vergadering van de verenging Amsterdam IJmuiden Offshore Ports. Hier werd ook afscheid genomen van hem als voorzitter van het bestuur.

Overzicht van zijn verdiensten
2005 – 2021: Lid van de Raad van Commissarissen, Telstar 1963 N.V.
2012 – heden: Lid van het Bestuur, Stichting Zeekadetkorps IJmond
2016 – 2023: Voorzitter, Vereniging Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP)

Telstar 1963 N.V.
Als vrijwillig Lid van de Raad van Commissarissen van de BVO Telstar heeft meneer Davio bijgedragen aan de continuïteit van deze club. Telstar is sinds 1963 de betaald voetbalclub uit Velsen die momenteel uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie. In zijn functie als gedelegeerd commissaris heeft hij in een financieel moeilijke periode de directie bijgestaan en de financiële huishouding op orde kunnen krijgen. Mede dankzij hem is in deze periode de organisatiestructuur van Telstar verder geprofessionaliseerd.

Vereniging Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP)
Meneer Davio zet zich al gedurende zijn hele (werkzame) leven in voor de offshore sector in het Noordzeekanaalgebied. Eerst als algemeen bestuurslid bij AMPORTS, waar hij de potentie van offshore olie en de gassector heeft uitgebouwd en ondersteund. De grote potentie van de offshore sector en met name offshore wind leidde er vervolgens toe dat de Vereniging Amsterdam IJmuiden Offshore Ports zich heeft kunnen verzelfstandigen in 2016. Onder zijn leiding is het succesvolle programma Wind@Work van start gegaan, waardoor bedrijven in het Noordzeekanaalgebied in staat worden gesteld bijdragen te leveren aan de uitrol van Wind op Zee.

Stichting Zeekadetkorps IJmond
Sinds 2012 is meneer Davio bestuurslid van het Zeekadetkorps IJmond. Zijn kennis en vaardigheden op gebied van scheepsvaart en zijn uitstekende communicatieve vaardigheden zijn zeer waardevol. Als lid van het bestuur adviseert hij over de aanschaf en het onderhoud van het schip van het korps. En stimuleert hij jongeren om meer in aanraking te laten komen en ervaring op te laten doen met varend erfgoed en de scheepvaart in het algemeen. De kennis en kunde meneer Davio zijn van groot belang voor het voortbestaan van het Zeekadetkorps IJmond.

De inzet en toewijding van meneer Davio is uitzonderlijk. Daarom ontving hij een welverdiende Koninklijke onderscheiding; Ridder in de orde van Oranje-Nassau.