VELSERBROEK - Burgemeester Frank Dales reikte op zaterdag 6 januari 2024 een Koninklijke onderscheiding uit aan Peter Bakker. Dit gebeurde tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Rugby Club The Smugglers in Velserbroek. Dit als blijk van waardering voor zijn bijzondere verdiensten. De heer Bakker is langere tijd van maatschappelijke betekenis geweest en hierdoor benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Bakker is vanaf 1976 lid van Rugby Club The Smugglers. Hij speelde in de jaren 70 en 80 als aanvaller (als center en winger) voor de club. Op 21 september 1977 wordt hij voor het eerst genoemd in de IJmuider Courant als hij scoort tijdens een competitiewedstrijd. In 1981 kwam de heer Bakker in het bestuur als secretaris. Vanaf die tijd heeft hij nog vele functies in het bestuur vervuld. Zo was hij penningmeester, gebouwbeheerder en stond hij geregeld achter de bar. Daarnaast is hij ook jarenlang algemeen lid geweest.

Vanaf de jaren 90 tot heden is hij organisator van trips naar het buitenland voor de leden. Zo zijn er al trips naar de Ardennen en Dublin geweest. Volgend jaar staat er een trip naar Rome gepland. De heer Bakker regelt de tickets, hotelovernachting en wedstrijdtoegang tot het landentoernooi Six Nations Rugby.

Naamsbekendheid voor The Smugglers
De vereniging had behoefte aan meer naamsbekendheid. De heer Bakker kwam in 2010 met het “Kwalleballen”. Dit is een soort rugby in een modderbad voor teams. Sinds vele jaren is het “Kwalleballen” nu een vast onderdeel van de Santpoortse Feestweek. Sinds 2 jaar is er ook een onderdeel voor kinderen. Hij organiseert naast het traditionele Voetbal tegen de Boeren ook het traditionele spelersontbijt vooraf aan de eerste competitiewedstrijd van de senioren en de afsluitende seizoens-BBQ.

De heer Bakker is sinds 2014 de bedenker van The Old Smugglers, dit is een groep van inmiddels 54 oud-leden van The Smugglers. Zij komen één keer per maand samen in het clubhuis voor een gezellige avond en om oude herinneringen met elkaar te delen. Zodat zij verbonden blijven met elkaar zonder dat zij de sport nog uitoefenen.

Bekend gezicht achter de bar
Daarnaast regelt de heer Bakker de organisatie en beheer van de bar. Hierbij zorgt hij voor de inkopen en voorraden, maar ook dat de inkomsten van de bar voor de vereniging goed worden verwerkt en verantwoord. Daarbij is hij ook het bekende gezicht achter de bar bij trainingen, wedstrijden en evenementen.

Hij wordt gezien en omschreven als de bindende factor van de rugbyclub. Wat opvalt is de energie die hij al jaren in de club steekt. Hij treedt nooit op de voorgrond, maar is altijd een stuwende, motiverende en meewerkende kracht.

De inzet en toewijding van de heer Bakker is uitzonderlijk. Daarom ontving hij een welverdiende Koninklijke onderscheiding; Lid in de orde van Oranje-Nassau.