VELSEN - Op dinsdag 4 december 2018 ontvangt de heer C.B. van der Zwan uit handen van burgemeester Dales van Velsen een Koninklijke Onderscheiding.De heer Van der Zwan wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking vindt plaats in het Rabobank IJmond Stadion, Minister van Houtenlaan 123 te Velsen-Zuid. De heer Van der Zwan heeft veel betekend zowel voor de economie als de samenleving in Velsen. U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de uitreiking van de Koninklijke Onderscheiding op: Dinsdag 4 december 2018 om 17:15 uur Rabobank IJmond Stadion, Minister van Houtenlaan 123.

De heer van der Zwan heeft vanaf 1960 tot 2002 zeer veel betekend voor rederij Wijsmuller B.V. In 1974 werd hij benoemd tot commercieel directeur. De heer Van der Zwan heeft het bedrijf, destijds met meer dan 500 werknemers, door een moeilijke financiële periode geloodst. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij de verbreding van het sleep- en bergingsbedrijf met een tak voor het zwaar transport. Onder zijn directeurschap werden afzinkbare schepen ontwikkeld. Deze ontwikkeling was uniek in de wereld en dankzij doorzetten en inzicht van de heer Van der Zwan is de onderneming wereldleider in het zwaar transportvervoer geworden.

In 2006 heeft hij mede het bedrijf voor maritieme dienstverlening de Mammoet Salvage B.V.opgezet, waarvan hij in de periode 2006 tot 2012 commissaris was.De heer van der Zwan heeft op eigen kosten voorts vele internationale vakbeurzen bezocht om IJmuiden als offshorehaven te promoten. Daarnaast heeft hij er mede voor gezorgd dat er faciliteiten kwamen voor die bedrijven die zich wilden vestigen in IJmuiden. Daarnaast heeft de heer Van der Zwan zich op vrijwillige basis ingezet als bestuurslid van IJ.V.V Stormvogels. Ook in de periode dat Stormvogels en Telstar samen een fusie hadden en samenwerkten onder de naam Stormvogelstelstar. Naast zijn bestuurlijke activiteiten was en is de heer Van der Zwan nog steeds belangrijk als adviseur.

Voor Telstar heeft de heer Van der Zwan zich ook op vrijwillige basis ingezet als bestuurslid en hier ook als lid van de Raad van Commissarissen. De heer Van der Zwan behandelde binnen de RvC de portefeuille voetbalbeleid. Ook heeft hij zich ingezet in de vele moeilijke perioden de continuïteit van de club te waarborgen. De heer Van der Zwan was vaak de initiatiefnemer van ontwikkelingen binnen Telstar. Naast het initiatief Pro Telstar, gold dat ook voor het vrouwenvoetbal en het Witte Welpen Fonds.Tevens nam hij het initiatief om de Vereniging Vrienden van Telstar op te richten, die voor sponsorinkomsten zorgde.

Ook nam hij het initiatief voor de Stichting Telstar Thuis in de Wijk, waarmee Telstar met meer dan voetbal alleen maatschappelijke betrokkenheid toonde. De stichting vormt een paraplu voor uiteenlopende maatschappelijke programma’s, projecten en initiatieven. Met als aandachtsgebiedensport, jongeren en de verbeteringen van leefbaarheid in de wijken. Ook was/is hij het gezicht van de stichting richting sponsoren.
Door de stichting is o.a. het zeer waardevolle programma Playing for Success opgestart. Dit is opgericht voor kinderen die om uiteenlopende redenen lastig hebben en leerachterstanden dreigen op te lopen. In het leercentrum van het voetbalstadion wordt door middel van een speels programma aan het zelfvertrouwen gewerkt.

De heer Van der Zwan is als mede-initiatiefnemer en bestuurslid betrokken geweest bij de oprichting van de Stichting Havenfestival IJmuiden. Een samenwerkingsverband van visserij, nautische bedrijven, havengerelateerde bedrijven en instellingen uit de sfeer van kunst en cultuur in Velsen, met het oogmerk jaarlijks een gratis toegankelijk nautisch culinair cultureel festival te organiseren voor de bewoners van Velsen e.o.

De heer Van der Zwan was als bestuurslid in het bijzonder belast met fondsenwerving en trad op als intermediair tussen verschillende bedrijven in het kader van het ontwikkelen/organiseren van diverse programmaonderdelen voor het festival.