VELSEN - Burgemeester Frank Dales reikte op woensdag 6 april 2022 maar liefst drie Koninklijke onderscheidingen uit.


Tijdens de ledenlunch van OV IJmond ontvingen Ton van der Scheer, Leen Wisker en Jan Boudesteijn hun onderscheiding als blijk van waardering van hun bijzondere verdiensten. Alle drie zijn van maatschappelijke betekenis geweest voor de regio IJmond en hierdoor benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Ton van der Scheer

Meneer van der Scheer heeft zich vanaf 2006 vrijwillig ingezet voor de Haven Ondernemersvereniging IJmond. Hierin heeft hij langere tijd de rol als vicevoorzitter vervuld.

In 2014 zijn de Haven Ondernemersvereniging IJmond en de Ondernemersverenging Heemskerk Beverwijk Uitgeest gefuseerd tot OV IJmond.

Hiervan werd hij voorzitter en heeft hij deze functie vervuld tot 2021.

Als voorzitter heeft hij zich dagelijks ingezet voor de economische belangen van de ondernemers in de IJmond. Hierin kwam zijn kwaliteit als verbinder goed naar voren. Hierdoor wist hij de afgelopen jaren de vier verschillende gemeentes en verschillende bedrijven betrokken te houden bij de vereniging.

Als voorzitter van OV IJmond en in zijn rol als verbinder heeft meneer van der Scheer zich ingezet om verschillende lokale evenementen te ondersteunen. Dit zijn bekende evenementen zoals het Havenfestival, Haringparty, Nieuwjaarsgala, Beste burger van… en het Zomerevent.

Leen Wisker

Meneer Wisker is al ruim 20 jaar actief als belangenbehartiger van het bedrijfsleven in de regio IJmond. Hierin heeft hij verschillende functies bekleed bij een aantal ondernemersverenigingen. Zo startte hij in 2004 bij drie verenigingen:; Stichting Veiligheidszorg als bestuurslid, FED IJmond als vicevoorzitter en bij de Industriegroep IJmond als bestuurslid en voorzitter. In deze functies gebruikte hij zijn diplomatieke kwaliteiten waardoor het bedrijfsleven in de IJmond maximale aandacht heeft gekregen van de plaatselijke en provinciale overheden.

In 2009 stopte meneer Wisker bij de Industriegroep, maar bereidde samen met andere bestuursleden de fusie met ondernemersverenigingen uit de IJmond voor. Zo ontstond in 2009 eerst

Ondernemersvereniging Heemskerk Beverwijk Uitgeest. Bij deze vereniging heeft hij de functie van voorzitter bekleed.

In 2014 ontstond uit een nieuwe fusie de OV IJmond waar hij begon als vicevoorzitter en penningmeester. In 2021 nam hij het stokje over van Ton van der Scheer en is hij tot voorzitter is benoemd.

Jan Boudesteijn

Meneer Boudesteijn is al ruim 25 jaar actief in het bedrijfsleven in de IJmond in diverse bestuursfuncties. Hierin wordt zijn buitengewone inzet en betrokkenheid geroemd. Hij heeft het vermogen om ondernemers en overheden met elkaar te verbinden. Maar heeft ook meermaals het initiatief genomen rondom zaken die het wonen, werken en recreëren in de IJmond verbeteren.

Als ondernemer en vrijwilliger onderscheid hij zich door zijn energie en gedrevenheid. Hij is altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor het realiseren van kansrijke projecten, waarin hij zich altijd maximaal inspant voor het collectief. Deze eigenschappen zijn typerend voor meneer Boudesteijn.

Als grondlegger van Techport heeft hij een belangrijke maatschappelijke uitdaging opgepakt en vormgegeven. Mede door het succes van Techport wordt technisch onderwijs gestimuleerd onder jongeren ten behoeve van de maak- en onderhoudsindustrie.

Daarnaast is hij mede-initiatiefnemer van GreenBiz IJmond, een vereniging met als doel het verduurzamen van bedrijven en bedrijventerreinen. De vereniging is inmiddels een belangrijke en duurzame aanjager binnen de IJmond.