IJMUIDEN - Vrijdag 16 november heeft de officiële installatie van de eerste Leerlingenraad van de Bosbeekschool plaatsgevonden. Het was een bijzonder moment omdat de leerlingenraad in het bijzijn van alle leerlingen uit de groepen 6,7 en 8, officieel is geïnstalleerd door Burgemeester Dales van de gemeente Velsen. Het John van Dijk fonds had speciaal voor deze gelegenheid de raadzaal van het gemeentehuis Velsen beschikbaar gesteld. Het John van Dijk Fonds is door de gemeenteraad van Velsen ingesteld ter herinnering aan John van Dijk. John bracht jongeren en politiek dichter bij elkaar. Het Fonds bestaat uit raadsleden en steunfractieleden.

Rond half 10 verzamelden een uitgelaten groep leerlingen zich op het bordes van Plein 1945 om vervolgens ontvangen te worden in het gemeentehuis. Ter voorbereiding op hun belangrijke taak hebben de raadsleden van het John van Dijkfonds de nieuwbakken raadsleden verteld hoe de gemeenteraad werkt en een mini debat gehouden. Vervolgens heeft Burgemeester Dales de eerste vergadering van de leerlingenraad geopend en de leerlingen officieel beëdigd.

Ter afsluiting van de bijeenkomst heeft mevrouw Post, de moeder van John van Dijk, de leerlingen een prachtig versierde chocoladeletter gegeven en hen heel veel succes toegewenst met hun belangrijke taak. Er kan worden teruggekeken op een leuke en leerzame bijeenkomst.