VELSEN - De gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk zijn verontrust over de uitkomsten van het rapport over de veegmonsters van de grafietregens van het RIVM. RIVM heeft dit onderzoek gedaan in opdracht van Provincie Noord-Holland. Uit het onderzoek blijkt dat er voor drie stoffen in de grafietregens, waaronder lood, aantoonbare gevolgen zijn voor de gezondheid. De andere twee stoffen zijn mangaan en vanadium. Overal waar grafiet neerdaalt worden mensen daaraan blootgesteld. Met name voor kwetsbare doelgroepen, zoals jonge kinderen en zwangere vrouwen, hebben deze stoffen invloed op de gezondheid.

Wij vinden het onaanvaardbaar dat onze (jonge) inwoners aan deze regens worden blootgesteld. Om die reden eisen we nu concrete korte-termijn maatregelen om de grafietregens te stoppen. We kunnen ons voorstellen dat onze inwoners en vooral ouders van jonge kinderen en zwangere vrouwen vragen hebben. We verwachten dat zowel Tata Steel/Harsco als de provincie Noord-Holland hierop direct hun verantwoordelijkheid nemen.

De GGD is al begonnen met actief informeren van scholen en kinderopvangorganisaties. Voor gezondheidsvragen kunnen inwoners terecht bij de GGD via telefoonnummer (023) 515 95 00 (tot 17.00 uur). Voor vragen over het rapport en het rapport zelf kunt u terecht op: https://www.rivm.nl/nieuws/grafietregen-ongewenst-voor-gezondheid.