IJMOND - In 2050 wonen we in Nederland aardgasvrij. Een voorwaarde voor deze ambitie is dat er alternatieven beschikbaar komen. Onderzoek toont aan dat industriële warmte in de IJmond geschikt is om circa 10.000 woningen te verwarmen. Een aanzienlijk alternatief dus. Om een duurzaam warmtenet te ontwikkelen hebben Beverwijk, Heemskerk en Velsen aan HVC en Alliander gevraagd een verkenning uit te voeren.

Via diverse warmtenetten in Nederland hebben grondstoffen- afval- en energiebedrijf HVC en Alliander (Duurzame Gebiedsontwikkeling) veel kennis en ervaring opgedaan. Kennis en ervaring die van grote waarde zijn bij de ontwikkeling van een warmtenet in de IJmond. Daarnaast is Alliander de netbeheerder van een groot deel van de huidige gas- en elektriciteitsnetten in IJmond. Op woensdag 14 maart bekrachtigden gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen de samenwerking met HVC en Alliander. Komende maanden verkennen de partijen, samen met woningbouwcorporaties en bedrijven de realisatiemogelijkheden. Belangrijke partners daarbinnen zijn Tata Steel voor de restwarmte en Floricultura voor levering van geothermische warmte.

Schaalsprong voor de IJmond

De realisatie van een Warmtenet IJmond is een grote wens van de regio. Dit warmtenet zou een schaalsprong betekenen voor de duurzame energievoorziening van de IJmond en een belangrijke bijdrage leveren aan de regionale klimaatdoelstellingen. Afgelopen drie jaar onderzochten IJmondgemeenten, Omgevingsdienst IJmond, Alliander, de woningcorporaties en diverse marktpartijen de haalbaarheid van een warmtenet. Resultaten die de basis vormen voor de aankomende verdere verkenning.

11% van de Nederlandse CO2-uitstoot

Vijftig jaar geleden is Nederland begonnen met het grootschalig gebruik van aardgas in woningen en gebouwen. Aardgas heeft ons in die tijd veel gebracht. Maar omdat aardgas een fossiele brandstof is, draagt het ook bij aan klimaatverandering. Specifiek gaat het om 11% van de Nederlandse CO2-uitstoot. Om onze klimaatdoelstellingen te halen moet Nederland dus van het gas af en overstappen op duurzame warmtebronnen voor onder meer verwarmen, koken en douchen.

Realistische en haalbare plannen

De transitie naar aardgasvrij in 2050 lijkt nog ver weg, maar gemeenten en marktpartijen zijn nu al aan de slag. In 2050 zullen woningen worden verwarmd op alternatieve manieren, bijvoorbeeld via een warmtenet, met elektrische of gecombineerde oplossingen, ook wel ‘hybride’ oplossingen genoemd, of door aardgas te vervangen door het duurzame biogas. Deze transitie vraagt om realistische en haalbare plannen, maar ook om oog voor wat er in de regio speelt aan initiatieven vanuit het bedrijfsleven en inwoners. Alle initiatieven en plannen samen moeten goed op elkaar worden afgestemd