IJMOND - De 4 IJmond-gemeenten gaan samenwerken met Meld Misdaad Anoniem. Op woensdag 12 februari tekenden burgemeesters Smit, Baltus, Dales en Goedhart daarvoor een samenwerkingsovereenkomst met Marc Janssen, communicatiemanager van Meld Misdaad Anoniem. Voorheen werden meldingen via het meldpunt alleen doorgestuurd naar organisaties zoals de politie. Nu krijgen ook de gemeenten belangrijke meldingen doorgestuurd over onder andere drugshandel, prostitutie, fraude en geweldsmisdrijven. Zo kunnen de gemeenten sneller een verband leggen tussen de anonieme melding en voor de gemeenten beschikbare informatie.


De samenwerking met Meld Misdaad Anoniem versterkt de positie van de gemeenten in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Ondermijning is het vermengen van de criminele onderwereld met de bovenwereld. Voorbeelden zijn illegale hennepteelt en het witwassen van geld. Het aanpakken van ondermijnende criminaliteit is 1 van de prioriteiten van de 4 gemeenten. Ook de provincie Noord-Holland vindt het belangrijk dat Noord-Hollandse gemeenten gezamenlijk een vuist maken tegen vormen van criminaliteit en ondermijning. Hier heeft de provincie eind 2019 financiën voor vrijgemaakt. Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Uitgeest zijn de eerste gemeenten die zich op basis hiervan aansluiten bij Meld Misdaad Anoniem.

Anoniem melden
Meldingen en signalen die bij het meldpunt binnenkomen, lopen uiteen: van uitkeringsfraude en onrechtmatige bewoning tot hennepkwekerijen, drugshandel en gedwongen prostitutie. Als de gemeenten een melding doorgestuurd krijgen, is deze volledig anoniem. De burgemeesters roepen inwoners op om zaken die 'niet kloppen' direct te melden bij de politie of Meld Misdaad Anoniem. Inwoners weten namelijk het beste wat er speelt in hun buurt. De meldingen zijn nodig om, in samenwerking met partners zoals de politie, criminele activiteiten echt aan te kunnen pakken.

Gezamenlijke aanpak criminaliteit
De gemeenten werken nauw samen bij de aanpak van verschillende vormen van criminaliteit. Vorig jaar is een start gemaakt met de bestuursrechtelijke aanpak van zowel drugshandel op straat als het vervoer van inbrekerswerktuigen. Inmiddels zijn 7 drugsdealers en 1 inbreker aangepakt. De gemeenten gaan deze aanpak aankomend jaar verder uitrollen.