IJMUIDEN - De gemeente Velsen heeft veel te lijden gehad onder oorlogsgeweld in de periode 1940-1945. Om deze reden laat de gemeente een vooronderzoek uitvoeren naar locaties waar mogelijk explosieven uit de Tweede Wereldoorlog zijn achtergebleven. Ook inwoners vragen we om informatie: we horen graag van inwoners die op de hoogte zijn van achtergebleven munitie, vliegtuigbommen en vliegtuigrestanten.

Resultaten vooronderzoek

De resultaten van het onderzoek zullen met name worden gebruikt op het moment dat er uitbreidingsplannen zijn in de gemeente. Per plangebied gaan we kijken of het nodig is om, voorafgaand aan graafwerkzaamheden, het gebied nader te onderzoeken. Met dit vooronderzoek kunnen we mede door uw hulp zoveel mogelijk historische gegevens verzamelen en ervoor zorgen dat de omgeving van de plangebieden veilig is.

Wat moet u doen als u een explosief aantreft?

  • Laat het object liggen en raak het niet aan.
  • Meld de situatie bij de politie. Zij geven de melding door aan de EODD.
  • Probeer ervoor te zorgen dat er geen mensen in de buurt kunnen komen.

Inwoners die op de hoogte zijn van vliegtuigwrakken, achtergebleven oorlogstuig en dumpplaatsen daarvan, verzoeken we om contact op te nemen met de onderzoekers van AVG Explosieven Opsporing Nederland. De afdeling explosievenopsporing is bereikbaar op 0416-700220 of via oce@avg.eu. Uiteraard kan er ook met de gemeente Velsen contact worden opgenomen op 0255-567200 of via info@velsen.nl.